DELA

Märker ingen sjöfållivets tillbakagång?

Vårjakten på Åland är ett minne blott men debatten om ejderstammens svårigheter fortsätter och åtgärder diskuteras, strategier görs upp och det är bra. Mest handlar det om predatorbekämpning som är viktigt men som knappast kommer att lösa de grundläggande problemen.

Av de debattinlägg som vi läst ger Jan Grönstrands ”skyll inte på havsörnen” (Nya Åland den 26 juni och tidningen Åland den 27 juni) den mest realistiska bilden av läget. Den bilden är bekant för var och en som regelbundet rör sig i naturen och berör inte enbart sjöfåglarna. Det har förvånat oss att man i den här debatten begränsar sig till ejdern. Märker ingen sjöfågellivets tillbakagång i stort?

Den stora frågan är varför produktionen av ungar nästan har upphört för alla arter med undantag av växtätarna (simänder, gäss, svanar). Har det med födan och miljön att göra? Varför blir man numera nästan aldrig attackerad av häckande tärnor? Varför ligger skrak- och knipägg kvar i holkarna okläckta?

Frågorna är många och inte lika dramatiska som rapporter om havsörnar som kalasar på de sista ejderungarna men kanske just dom frågorna är viktigast och det debatten borde handla om!

RUNE HOLMÉN

HÅKAN LINDBERG