DELA

Mariepark och Rockoff

Har under en tid följ den debatt som varit angående Mariepark.
Eftersom jag kommer från Skellefteå, men numera bor här på Åland sedan en tid tillbaka, kan jag inte undgå att göra vissa jämförelser.
Ser att man klagar på den höga ljudnivå som råder här, men jämför man med ”Stadsfesten” (gamla Skelleftefestivalen) i Skellefteå så får man nog omvärdera den ståndpunkten. Rockoff framstår då mer som en viskning.
Dessutom så slutar festligheterna här redan kl 24.00 medan de pågår i Skellefteå fram till kl 02.00 på natten. Mitt i centrum av staden.
Trots detta är det väldigt få klagomål, utan de flesta är väldigt positiva till arrangemanget. Man ser det som en bra marknadsföring av stan.
Arrangemangets längd är dock kortare, från onsdag till söndag.

Skellefteå kommun är dessutom så positiv att de brukar gå in med en förlustgaranti på ca 600000 kr.
För att inte störa de äldre som bor i ett seniorboende som angränsar mot festivalområdet, har man löst det genom att låta de som vill, att bo fritt i Lövångers kyrkstad som en liten minisemester.
Stadsparken med dess blomsterarrangemang har man också satt ett stängsel kring, för att undvika den förstörelse som kan uppstå med så mycket folk i rörelse.
Kanske det skulle vara en lösning på en del av problemet, att låta de som är ljudkänsliga, bo någonstans trivsamt, och att sätta upp stängsel som skyddar utsatta tomter.

Enligt mitt tycke bör man nog tänka sig för både en och två gånger innan man tar bort möjligheten att umgås i en nöjespark. Gäller både äldre och yngre, Rockoff eller andra arrangemang.
Det kanske inte bara gäller uteblivna turister, utan kanske lika viktigt är att den ungdom som växer upp, finner det trivsamt att bo och leva på Åland framöver.
Dessutom behövs det en konkurrens även inom nöjesområdet för att kvaliteten och prisnivån ska vara på en bra nivå.
När det sedan gäller att ta beslut i frågan och kanske bor i området, bör man nog vara lite försiktig. Det finns något som kallas delikatessjäv, och finns bara den misstanken, bör man nog kalla in sin suppleant, för att undvika onödiga spekulationer.
Några synpunkter från en utomstående.
Curt Lindgren