DELA
Foto: Andreas Dienert<07_Bildrubrik>VARDAGSRUM Bakom det här gula planket döljer sig parken Tusenskönan.

Mariehams gröna vardagsrum

Är du en av dem som funderat över trädgården bakom det gula planket på Nygatan? Du kanske inte visste om det, men det är din park, det är hela Mariehamns gröna vardagsrum.

Parken Tusenskönan på Nygatan tillkom för 20 år sedan, då Ålands Natur & Miljö och Fredsföreningen gemensamt protesterade mot att det på tomten skulle anläggas parkeringsplatser.

”Anlägg en park istället” var förslaget, som sedan gick igenom.

Villkoret var att parkens skötsel skulle skötas i samarbete med tredje sektorn, det vill säga föreningarna.

Sedermera är det föreningen Ålands natur och miljö som haft detta skötselansvar i samarbete med staden.

Idén med parken är annorlunda än för stadens övriga grönområden: parken ska återspegla en sekelskiftes villaträdgård och därför ska växtmaterialet också vara gammalt.

Genom tiderna har mariehamnare donerat äldre växtmaterial till parken som nu återspeglar en färggrann samling och tillika stadens gröna kulturarv.

För att förbättra parken, bredda det frivilliga engagemanget och fylla parken med aktivitet har Mariehamns stad och Ålands natur och miljö i år beslutat sig för nya tag. Bland annat ska planket runt parken renoveras och i slutet av sommaren ska växterna tillfälligt flyttas bort för en omgrävning av rabatterna.

För att sköta rabatterna behöver vi din hjälp. Ålands natur och miljö bjuder in alla som vill delta på Tusensköneonsdagar med start den 3 juni, där vi tillsammans vistas, fikar och sköter om parken.

Visionen är att parken ska vara en öppen och tillgänglig oas för alla som rör sig i city Mariehamn; mariehamnare och besökare.

En plats att äta lunch på, en glass i solen, att läsa en bok på, träffas för utemöten. En plats att ordna evenemang på, javisst!

Vill du ordna något i parken? Ta kontakt med Ålands natur och miljö så hjälper vi dig.

Parken Tusenskönan är en del av det offentliga rummet i Mariehamn. Den bidrar till att hålla stadskärnan levande, ge livskvalitet för stadsbor och besökare samt producera ekosystemtjänster.

Parken Tusenskönan har en historisk betydelse i form av återspegling av sekelskiftets villaträdgårdar, en biologisk betydelse i form av habitat för olika djurarter såsom fjärilar, bin och fåglar i tätort, en genetisk betydelse i form av att bevara och hålla stadens kulturhistoriska växtmaterial levande samt en social betydelse i form av en mötesplats som är öppen och tillgänglig för alla.

Välkommen in i trädgården.

Vi hoppas att just du vill vara med på tusensköna onsdagar!

Ålands natur och miljö genom gruppen för Parken Tusenskönan