DELA

Mariehamns stads falnande dragningskraft som besöksmål

En ofta återkommande diskussion på Åland är hur man skall kunna göra Åland och Mariehamn mer lockande som besöksmål och inflyttningsort. Man vill så gärna leva upp till devisen i den turismstrategi man låtit ta fram;
Åland är ett kärt, välkomnande och driftigt Örike som väcker längtan.
Det finns dock uppenbara problem med att leva upp till denna devis. Man måste jobba mer aktivt med att skapa en positiv bild av sig själv. Turismstrategin kan inte vara bara en pappersprodukt utan man måste aktivt genom konkreta och politiska handlingar få människor att känna positivt för Åland.

Saknaden av politisk fingertoppskänsla har man kunnat observera en längre tid i Mariehamn. Mariehamns stad för en politik med minimala försök att öka eller ens bibehålla Mariehamns dragningskraft som besöksmål. Det senaste exemplet är nedläggningen av den avgiftsfria miljövänliga stadsbussen, även om t.ex. försäljningen av ÅCA-fastigheten och brist på information om Ålands miljö och natur kunde adderas till listan. Men en sak i taget.

Har man gjort någon analys av det PR-mässiga värdet av den avgiftsfria stadsbussen som drivs med förnyelsebart bränsle? De av mina kontakter i Sverige och Finland som känner till att bussen i Mariehamn är avgiftsfri ser det oftast som en mycket positiv sak och en naturlig ”snackis” när man pratar om Åland. De som inte känt till den avgiftsfria bussen brukar bli imponerade när man berättar om detta.
När man ytterligare upplyser dem om att bränslet till stor del är diesel producerat lokalt av avfall från fiskerinäringen brukar man se Åland och Mariehamn som verkligt framsynt, driftigt och innovativt. Dessvärre är ju Mariehamns busstrafik något man inte längre vill prata högt om bland bekanta utifrån, utom möjligtvis i avskräckande syfte som exempel på hur man nedmonterar en stads miljöprofil och servicen för samhällets svaga.

All publicitet är inte bra publicitet. Mycket gott kan och sägs och skrivs om Åland, men oroväckande stor andel skriverier med för Åland mer ofördelaktiga uppgifter och åsikter syns i olika media. Vi måste alla jobba för att resor till och vistelse på Åland och i Mariehamn inte så småningom bara associeras med taxfree, spel och dobbel, fylla, snussmuggling och butiker och restauranger med ockerpriser.
Åland och Mariehamn måste satsa på att få fram en positivare och människovänligare bild av det åländska samhället. Miljösatsningar är då något som ligger helt rätt i tiden då de flesta blir mer och mer intresserade av att de tjänster och varor man konsumerar är skapade på ett hållbart sätt med en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Det är lättare att skapa en positiv bild om man med rent samvete kan säga att man gör ett seriöst miljöarbete så att besökare likaväl som ålänningar kan njuta av Åland på ett hållbart sätt.
Stig Abrahamsson