DELA

Mariehamns stad kämpar nu mot två pandemier

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag. Sanningen är den att vi nu i Mariehamns stad har två pandemier. Vi har under flera år haft några högt uppsatta tjänstemän som satt i system att sätta käppar i hjulet för de beslut som Mariehamns stads styrande organ demokratiskt tagit, om de inte rimmar med deras egna viljor och agendor.

Detta tjänstemannastyre i Mariehamn stad måste få ett slut! Det är de folkvaldas demokratiska beslut i stadsstyrelsen, stadsfullmäktige och nämnder som ska gälla och inget annat. Tjänstemännens roll är att bereda professionella underlag till de folkvalda för deras beslutsprocess, därefter ska de se till att det som dessa beslutat också utförs.

Under flera år har vi nu haft en eskalerande situation där dessa chefer polisanmäler folk och skickar ärenden till domstol så fort deras förslag eller agenda inte hörsammas. De vet att även om de inte får rätt i sak, så stoppar de upp ärendet för en lång tid framåt i alla fall och försöker på det sättet tvinga de beslutande att gå på deras linje framöver. Detta har skapar klyftor mellan politiker och tjänstemän fast vi ska jobba enade och ska skapa en bättre framtid för vår stad.

Nu måste detta få ett slut, vi måste enas och jobba tillsammans. Det är stadens demokratiska beslut som ska gälla och att man måste få slut på alla interna domstolsprocesser inom staden som sätter käppar i hjulet för utveckling, skrämmer bort investerare och lamslår entreprenörers kreativitet.

BJÖRN HÄGERSTRAND

LEDAMOT I STADSFULLMÄKTIGE OCH INFRASTRUKTURNÄMNDEN (MSM)