DELA

Mariehamns Hamns upphandlingsmetoder

Mariehamns Hamn misstänks för att under en längre tid ha avvikit från god upphandlingspraxis genom att favorisera en entreprenör. När staden utreder/reviderar Mariehamns Hamns verksamhet är det skäl att samtidigt titta på det besvär som ligger hos Ålands förvaltningsdomstol med exakt samma innehåll, nämligen att Mariehamns Hamn otillbörligt favoriserat en entreprenör.

När Mariehamns Hamn upphandlade Pommerndockan favoriserades en entreprenör vilket sannolikt ledde till ökade kostnader för staden. I anbudsförfrågan fanns villkoret: ”Anbudsgivaren får inte lämna in anbud som avviker från vad som anges i anbudsförfrågningsdokumenten. Ritningar visar denna konstruktion i detalj.

Trots strikta och entydiga krav och ritningar gavs den ena entreprenören fria händer. Så här beskriver stadens egen beredning inför fullmäktiges möte 9.5. 2017 det anbud (Nr 1) som antogs: ”I anbud 1 finns en ny (kursiveringen gjord av undertecknad) konstruktion av dockan och dess grundläggning … i korthet går lösningen ut på att runt dockan slås stålspontade väggar ner genom fast botten och injekteras i berg. Denna teknik liknar sedvanlig hamnbyggnadsteknik…”

Det anbud som antogs är alltså en helt ”ny” konstruktion, trots upphandlingsannonsens kategoriska ”Nej” på frågan om alternativa anbud. En upphandling där båda anbudsgivare skulle ha fått likvärdig behandling (= fria händer) skulle sannolikt ha gett ett fördelaktigare upphandlingsresultat.

Upphandlingen var genom sin storlek en EU-upphandling och bjöds ut som en sådan. Enligt Europaparlamentets och -rådets direktiv om offentlig upphandling och ickediskriminering skall en upphandling avbytas och projektet bjudas ut på nytt om villkoren för projektet förändras. Det gjorde inte Mariehamns Hamn. Därigenom eliminerades lagstridigt konkurrens från entreprenörer i andra EU-länder.

Undertecknad ser fram emot en förutsättningslös undersökning av Mariehamns Hamns upphandlingar under tiden före 31.12. 2017

JERKER ÖRJANS