DELA

Mariehamns hamn gick mot lagen

Undertecknad noterar med tillfredsställelse att staden beslutat göra en specialrevision rörande Mariehamns hamn Abs upphandlingar. För säkerhets skull vill jag påminna om att de oegentligheter man nu talar om rör några hundra tusen euro medan Mariehamns hamns lagstridiga upphandling av Pommerndockan (för stadens räkning) rörde mångmiljonbelopp med potentiella förluster för staden i miljonklassen.

Mariehamns hamn upphandlade Pommerndockan i enlighet med lagen om upphandling och koncession (1397/2016) men Konkurrensverket hävdar med stöd av Ålands landskapsregering att denna lag inte gällde på Åland vid tidpunkten för upphandlingen. (Den trädde i kraft på Åland först 1.11.2018.) Vidare ändrades villkoren för upphandlingen lagstridigt efter publiceringen av upphandlingsannonsen. Upphandlingsannonsen angav i detalj dockans konstruktion och stipulerade att alternativa anbud inte accepteras. Likväl accepterade Mariehamns hamn/staden ett anbud som karakteriserades som ”en ny (kursiveringen gjord av undertecknad) konstruktion av dockan och dess grundläggning”. Enligt lagen skall en ny upphandlingsannons publiceras om villkoren förändras. Det gjordes inte. Sålunda favoriserades en entreprenör.

Mariehamns hamn/staden har med sitt förfarande eliminerat konkurrensen på lokal och internationell nivå (upphandlingen var en EU-upphandling) och sålunda potentiellt förlorat mycket pengar. Jag utgår ifrån att specialrevisionen tittar på detta.

Jerker Örjans