Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Mariehamns chefsrekryteringar

Mariehamns personal gör ett fantastiskt jobb och är en värdefull och dyrbar resurs.

Men det är mycket viktigt att de av våra anställda som fungerar som ledare och chefer är de bästa vi kan hitta. Rätt person på rätt plats kan göra underverk. Fel person kan leda till en sämre arbetsledning och därmed en sämre service till oss medborgare.

I Mariehamn finns ingen tradition av att använda sig av professionella rekryterare annat än i särskilda fall. Jag tycker att rekrytering av chefer inom Mariehamns stad måste ske med hjälp av rekrytering- eller urvalsföretag. Dels är de specialister och dels så har de inga personliga bindningar till de som är sökande till våra tjänster.

Jag vill ändra stadens rutiner för rekrytering och anställning av chefer på alla nivåer.

JONNY ANDERSEN

Liberal stadsfullmäktigekandidat