DELA

Mariehamns centrum, quo vadis?

Stadsarkitekten uppmanar dem som har detaljplan att bygga. Hon har tjänstemannaansvaret för stadens utveckling och borde därför veta vad som krävs för byggande. Det viktigaste är att det finns en efterfrågan på de utrymmen som byggs som är relaterad till det pris utrymmet betingar. Till exempel våra medborgare måste ha råd att köpa eller hyra de bostäder mm som produceras. Saknar planeringen förståelse för ett så basalt faktum är det svårt att gå vidare.

När det gäller detaljplaner så har vi projektet på Kaptensgatan som har gällande detaljplan men stoppades med ett minst sagt tveksamt hanterande av formalia i stadsstyrelsebehandlingen.

Stadsarkitekten bortser ifrån att det råder åtgärdsförbud i centrum, det finns visserligen vägar runt men förbudet har gett stadsarkitekten en närmast diktatorisk ställning. Det hade också varit rimligt att fullmäktige fått avgöra åtgärdsförbudet, vår tro är att det då inte godkänts.

I plan- och bygglagen finns också riktlinjer om ekonomisk och social hållbarhet, likaså krav på tillgänglighet som knappt nämns i beredningarna. Den situation som råder i staden i dag fyller inget av de kriterierna. Samma gäller landskapets klimatstrategi och behovet av tillväxt på Åland. Att tala om stadsutveckling i Mariehamns centrum en stark överdrift. Det finns fem byar på landsbygden som har mer invånare än centrum! De byggnader man vill bevara uppfördes då staden hade 3 000 invånare, i dag är vi nära 12 000 och ska växa. Vi måste hitta nya banor.

Att i stadsplan skydda byggnader via överenskommelser med tomtägarna är en möjlighet som alltid finns och skall utnyttjas. Det är inte nödvändigt att gå längre i planskedet då ”lag om kulturhistoriskt viktiga byggnader” finns. Lagstiftaren har alltså möjlighet att fatta skyddsbeslut och står förstås också för de ersättningar lagen föreskriver.

Avslutningsvis kan konstateras att stadsarkitekten må ha en vision om hur centrum ska se ut men det är fullmäktige som har sista ordet och det är nog den viljan som måste fram i dag. Som det här fungerar eller inte fungerar gör ingen glad. Vi måste få klarhet i var fullmäktige (dess majoritet) står och gå vidare på det fundamentet.

MODERATA FULLMÄKTIGEGRUPPEN I MARIEHAMN