DELA

Mariehamn viktigt för hela Åland

City Mariehamn arbetar för ett attraktivt och lönsamt centrum och målsättningen är att, tillsammans med verksamhetsidkare, fastighetsägare och Mariehamns stad, verka för utvecklandet av Mariehamns centrum. När det gäller centrumutveckling och centrumfrågor är fortsatt stöd och samarbete mellan Mariehamns stad och City Mariehamn viktigt.

En attraktiv och levande centrumkärna är väsentligt för att attrahera medborgare, företag och arbetskraft till Mariehamn och hela Åland. Det blir allt viktigare att åstadkomma mångfald och ett rikare stadsliv. Centrumkärnan måste fyllas med människor eftersom folkvimlet skapar attraktivitet och samtidigt ger kundunderlag för stadens utbud av varor och tjänster. Det behövs mera bostäder i centrum. För att få igång byggnationen bör framtagandet av delgeneralplan för centrum prioriteras.

I detta ingår att se över parkeringarna i centrum samt besluta sig för hur höga hus som får byggas. Målet bör vara att möjliggöra byggnation för dem som är villiga att satsa och investera i Mariehamn. City Mariehamn vill föra fram förtätning som ett viktigt begrepp då Mariehamns nya centrum ska växa fram. Mariehamns centrum kan ”växa inåt” och på höjden. City Mariehamn vill lyfta fram att det är viktigt att de planerade satsningarna på Nygatan som restauranggata genomförs.

Denna satsning skulle höja centrums attraktivitet avsevärt och den bör prioriteras då det gäller utvecklandet av Mariehamn. Därefter bör också torget ses över och planeras om då det inte är en fungerande helhet idag. Torget behöver vara en mysig mötesplats som möjliggör handel och upplevelser – stadens mittpunkt.

City Mariehamn förespråkar flexibilitet och att ”våga prova på” då det gäller centrumutveckling och förändringar. Alla lösningar behöver inte vara permanenta utan det bör finnas mån att testa och sedan återställa om utfallet så kräver.

City Mariehamn