DELA

Mariehamn skall utvecklas i Mariehamn

Mariehamns centern ser med besvikelse på den senaste periodens brist på utveckling av staden. I Mariehamn har det senaste året gått åt till att strida om två våningar i centrum. Striden resulterade i att frågan skall utredas vidare! Vi befarar att det handlar om att politiker inte vill bekänna färg före valet … 
Under tiden som staden utreder utvecklas våra närområden tack vare närheten till Mariehamn. Vi måste skapa ett starkt centrum så att Mariehamn kan utvecklas i Mariehamn och inte bara utanför!

Vi måste skapa förutsättningar för att näringslivet kan utvecklas vidare i vår stad. Det generar arbetsplatser. En stark och levande stad med goda inkomster skapar resurser för att fortsatt kunna satsa på våra kärnområden skola och omsorg. På Så sätt skapas trygghet och trivsel.
Ett samhälle som är överskuldsatt är varken stabilt eller tryggt. Mariehamns centern har initierat att staden skall göra upp ett program så att stadens skuldbörda per innevånare inte överstiger medeltalet för kommunerna i landskapet 2015. Stadsfullmäktige har gemensamt gått in för att följa vårt förslag. Det började bra men arbetet har inte klarats av att föra i hamn i den takt som planerades. Nu får vi nöja oss med att skuldbördan inte skall öka 2012.

Det behövs kraftfulla beslut och ansvarsfullt ekonomiskt tänkande som bygger på en genomarbetad beredning. Det behövs nya vägar till samarbeten inom Mariehamn men även med andra aktörer utanför. För resultat behövs politiker med beslutskraft, mod och vilja att förändra. Stabil ekonomi ger trygghet till invånarna!
Mariehamns centern
Britt Lundberg, Roger Nordlund, Bjarne Blomster, Denise Bergvall, Jack Christenbrunn, Mikael Ericksson, Böge Holmberg, Anita Husell-Karlström, Leif Johansson, Jörgen Pettersson, Erica Sjöström, Lars-Göran Åström, Dennis Björk