DELA

Mariehamn och Kulturen

Jag var på Mariehamns Litteraturdagar i fredags och lördags, inte på alla programpunkter, men på de flesta. Det var knökfullt både på fredagen och lördagen. Förutom hemfolket säkert mellan 100 och 200 besökare, under lågsäsong, framförallt från Sverige.
Jag satt bredvid en man som var här för tolfte gången, hans fru har varit på alla litteraturdagar. Jag reflekterade över vad detta betyder rent ekonomiskt för Mariehamn. Man reser hit och hem på åländska kölar, åker taxi, bor på hotell 2-3 nätter, äter, handlar osv. Besökarna lämnar efter sig ett rejält ekonomiskt avtryck.
För att inte tala om ringarna på vattnet då man väl är hemma igen och delar med sig av sina upplevelser.
Produkten måste dock hålla god kvalitet. Mycket var bra, väldigt bra faktiskt. Tyvärr fanns det också programpunkter som enligt min och flera andras mening inte alls höll måttet.
Arrangören måste tänka till ordentligt och satsa de extra resurser som krävs för att kvalitetssäkra det fantastiskt fina och inarbetade konceptet.

Tankarna förs automatiskt in på betydelsen mer generellt av kulturlivet för staden Mariehamn. Kulturen är en av hörnstenarna, en profilfråga för varumärket Mariehamn, för det som gör Mariehamn till en levande och attraktiv stad. Vårt stora utbud av kulturaktiviteter av olika slag bidrar till att folk som bor här trivs, att folk vill flytta hit och att man vill besöka Mariehamn.
För att bibehålla och utveckla krävs både att kulturaktiviteterna håller god kvalitet och att vi har tillräcklig bredd och variation på aktiviteterna. En tillräcklig så kallad kritisk massa. Staden måste också stödja och uppmuntra kulturutövarna som ofta verkar i den tredje sektorn.

Att satsa på kultur är klokt ur samhällsekonomisk synvinkel. Det finns ett starkt positivt samband mellan utveckling av ett samhälle och omfattning av kulturaktiviteter.
För Mariehamns stads del syns satsningarna på kulturen till att börja med endast som kostnader i stadens budget och resultaträkning något som kanske skrämmer dem som betraktar det mesta ur en snäv företagsekonomisk synvinkel. Att bara dra ner på kostnader och inte utveckla är förödande också för företag.
De samhällsekonomiska effekterna kommer senare i form av ökade intäkter för de företag som säljer varor och tjänster till besökarna. För stadens del kommer klirret i kassan då skatteintäkterna ökar, fler flyttar hit och nöjda besökare lockar hit ännu fler besökare.

Satsning på kultur är således en bra investering ur samhällsekonomisk synvinkel och också något som med tiden stärker stadens ekonomi genom ökade skatteintäkter och ökad inflyttning.
Jag återkommer med fler funderingar kring kulturen och dess betydelse för stadens utveckling.
Karl-Johan Fogelström
Stadsstyrelsemedlem (s)