DELA

Mariehamn – inget att fira

Nu förbereder man ett stort firande av Mariehamns 150-årsjubileum. Faktum är dock att Mariehamn kunde vara en mycket trevligare stad för vanliga mänskor, men man har låtit bilarna och företagen ta över.

Biltrafiken gynnas på allt sätt, vilket har lett till en oproportionerlig biltrafik. Alla typer av bilar tillåts köra in även på små vägar. Det skulle vara naturligt att centrala parkeringsplatser byggs åtminstone vid nya stadsdelar, där bilarna lämnas och gatorna vid villorna befrias från biltrafik.
Om man hade lika lång väg till bilen som till bussen – vilket borde vara en självklarhet för annars gynnas biltrafiken – så skulle många börja tänka efter och lämna bilen hemma. Tänk vilken lugn och trygg stad vi då skulle få ! Det vore ett naturligt sätt att uppnå EU-s mål om minskad biltrafik på tätorter (hur månne Mariehamn har tänkt förverkliga det?).

I stället
finns det politiker som föreslår att gratisbussen skall avskaffas med motivering att alla ska stå för sina kostnader. Detta blir då dyrt för bilisterna, eftersom de skall betala för största delen av utgifterna för byggandet och underhållet av vägar, parkeringsplatser m.m. som främst görs för biltrafiken (vad kostade inte Miramargaraget som bilisterna då ska betala !). Har politikerna tänkt på det ? Man har nu även prutat på underhållet av cykel- och gångvägar genom att skötseln av dem försummas, och man har t.o.m. bestämt att gångvägen vid tullarnas äng inte ska vinterunderhållas ! Inte att undra på att vi har en så enorm biltrafik i vår lilla stad. Nu behövs en helomvändning !

Det byggs mycket i centrala Mariehamn. De företagare som har en idé tycks få dem igenom förr eller senare. I stället borde man tänka på att bevara centrala Mariehamn så långt det är möjligt och isynnerhet undvika byggandet av höga hus. Hus över 5 våningar hör inte alls hemma i Mariehamn ! De förstör hela atmosfären.

Staden tillåter att det byggs fula stängsel och spelas hög rockmusik på stadens hedersplats-torget.
Hoppas staden får mycket inkomster av evenemanget, annars borde det inte få förekomma i en stad.
Hoppas arrangörerna även betalade för den skadegörelse och nedskräpning evenemanget förorsakade !
Naturen naggas hela tiden i kanterna. Man har inte ens lyckats införa ett permanent skydd för tullarnas äng. Det finns till och med politiker som föreslår en öppning av Parkgatan istället för att stänga av gator från biltrafik.

Man satsar mycket på modern teknik. Det är svårt att få betjäning i centralbiblioteket. De försöker hänvisa även vanliga kunder till inlåningsautomater. Kunder ska ingalunda behöva utnyttja sådana.
Små skolbarn förutsätts använda datorer i skolorna. Det är beklagligt och ohälosamt att barn ska utsättas för datorer. Man kan bara tänka sig vilka följdverkningar det kommer att få senare i deras liv. Vem tar ansvaret ?
Många av stadens verksamheter har bolagiserats. Dessa bolag försöker ta så mycket avgifter som möjligt. Man kan fråga sig varför vi då skall behöva betala kommunalskatt.

Staden försöker även utöva påtryckningar på landskommunerna, med motivering att man är störst.
Det skulle vara på tiden att landsbygdspolitikerna istället skulle få bistå Mariehamn.
Så tyvärr är Mariehamn inte värt ett så stort firande som det kunde ha varit om man tänkte mer på mänskorna och miljön. Men vi får hoppas på bättring efter valet, som man brukar säga.
”Besviken mariehamnare”