DELA

Mariehamn har bara ett centrum

Mariehamn har bara ett centrum, och det är glädjande att det finns planer på förnyelse. Zeipels-huset är i det närmaste groteskt och borde ha gett vika för länge sen. Att de planerade byggnaderna, som en ledarskribent framhöll, ritats i Lotsgatan-anda, är däremot synd. Mariehamn ska inte godkänna bara för att det blir bättre än idag, eftersom vi ska leva med de nya byggnaderna en lång tid.

Mariehamn måste beakta den övriga stadsbilden och sina historia när byggnader planeras. Den nya S-market-byggnaden med sina mestadels gråa väggar är ingen höjdare i den bemärkelsen. Staden borde aldrig ha godkänt den i sin nuvarande form. Gulmålade väggar i stil med den tidigare byggnaden hade väl varit det minsta man kunnat önska?

Rita om de föreslagna byggnaderna så att de färgglada små trähusen som karaktäriserar Mariehamns övriga gator och som är det vackra och tidlösa i stan, får en motsvarighet i centrum, men med fler våningar och några moderna finesser. Det är den sortens byggande som skulle locka till sig både ålänningar, nyinflyttare och turister, och våra snyggt även om några decennier.

KAJ L