DELA

Mariehamn – en stad som ska utvecklas!

Hela processen med delgeneralplanen för Mariehamns centrum har som mål att öka boendet, servicen till medborgarna och företagandet i Mariehamn. Det vill säga att åter få staden på banan som landskapet Ålands starka utvecklingsmotor.

Då blir det kontraproduktivt med stadsarkitektens kritik mot landskapet att man inte har någon plan för det rivna huset på Strandgatan norr om polishuset, när man faktiskt har planer. Att skriva att ”ingen vet när gapet kommer att fyllas igen” känns bara aggressivt.

Att Magazintomtens södra del ännu är obebyggd ska inte lastas fastighetsägaren. Ansvaret ligger helt på staden som inte i beredningen av en stadsplan förmådde motivera den föreslagna rivningen av Telegrafens (som var i ett trähus mot Torggatan) ackumulatorhus inne på gården på ett för förvaltningsdomstolen hållbart sätt trots att ”Utvecklingsplanen för centrum 2009” i en enig stadsstyrelse (inkluderande de två sossarna BS och K-JF) angav att huset får flyttas eller rivas!

Simonska huset (Torggatan 13) revs inför bygget av Sittkoffs. Stadsarkitekten skriver att ”endast det Simonska huset är kvar och förskönar stadsbilden med sina ombonade fasader och färggranna blommor”. Så var har Simonska huset nu återuppförts?

Dock har vi kvar Torggatan 11 (Henrikssons) och Torggatan 15 (Erikssons), välskötta och K-märkta. Vi har faktiskt över 120 st K-märkta byggnader i staden redan! Vi är måhända redan en museistad?

Vi läser i insändaren att ”I kampen mot Maxinge ska ytterligare fem fastigheter offras”. Vadå ”offras”? Det ska ju byggas upp ett nytt och fint köp- och boendecentrum anpassat till stadens planer för utveckling av centrum! Därtill helt oberoende av Maxinge som får utvecklas på sina egna premisser. Staden för ingen kamp ”mot” Maxinge.

Arkitektens förslag till oss beslutsfattare ”att uppmana fastighetsägarna att bebygga sina fastigheter” är ju ytterst märkligt särskilt som staden inte ännu fastställt delgeneralplanen och än mindre skapat nya stadsplaner utifrån den.

Den reviderade parkeringsnormen var inte fastighetsägarnas beställning, utan det var fullmäktigegruppernas beställning för att skapa förutsättningar för utveckling i centrum efter att beredningen av delgeneralplanen inte kom med tillräckligt funktionella förslag till lösningar.

Så bästa stadsarkitekt Sirkka Wegelius, bordet är ännu inte dukat! Låt oss nu tillsammans med fastighetsägarna få stadsplaner fastställda som kan förverkligas utan ytterligare fleråriga dröjsmål.

ROGER JANSSON

MSM-GRUPPLEDARE I STADSFULLMÄKTIGE