DELA

Mariehamn bör satsa på biogasproduktion!

Mariehamns stad bör tillvarata reningsverkets biogas och öka produktionen genom organiskt material från hushållen och framför allt genom processvatten från Chips´ Haraldsby fabriker, varvid skapas bättre vattenmiljö och hållbar utveckling som helhet.
Biogasen innehållande metan och koldioxid räknas bland de mest miljövänliga fordonsbränslen. Genom förädling och installation av gasmack kan biogasen erbjudas stadsbussen och stadens egen fordonspark.
Produktionen kan enkelt ökas till över en miljon kubikmeter biogas per år motsvararande tusen ton dieselolja. I Stockholmsområdet är biogas en bristvara, varför ägare till biogasfordon kan lockas över för att tanka och samtidigt upptäcka vårt natursköna landskap.
En samordnad avloppsrening med Chips skulle innebära stora miljöfördelar för landskapet. Infrastrukturen är färdigt utbyggd i form av överföringsledning och produktionsutrustning. Haraldsbyfabriken skall enligt lag behandlas som en separatanslutande part, varvid staden kan erbjuda bättre villkor jämfört med anslutande kommuner.
Carl-Gustav Flink
Diplomingenjör,
Obunden samling
504 Mariehamn
58 Lagtinget