DELA

Mariehamn bör planera för stadscyklar

Mariehamn kommer snart att ha en cykelstrategi. Fullmäktige behandlar förslaget på tisdagens möte. Det är ett bra initiativ, och det är ett bra arbete som lagts ner på strategin. Det viktiga nu är förstås att strategin leder till konkreta åtgärder.

Mariehamn har mycket goda möjligheter att vara en riktig cykelstad. Fördelarna med att fler väljer cykeln är många. Det leder till minskad biltrafik, minskade utsläpp och trevligare stadsmiljö. Ett cykelvänligt Mariehamn ökar attraktionskraften samtidigt som det stärker folkhälsan genom cyklandet som vardagsmotion. Det är viktigt att cykelstrategin lever och kan byggas på med flera delar för att göra Mariehamn till en stad där människor verkligen ser cykeln som det naturliga valet av transportsätt.

Det finns flera sätt att öka cyklandet i Mariehamn. Ett förslag vi för fram är att staden går in för konceptet med stadscyklar. Det handlar helt enkelt om säkerställa ett antal cyklar som är utspridda i staden och som man snabbt och enkelt kan hyra, via bankkort eller app, och använda under några timmar. Konceptet finns i flera städer och har ofta blivit en succé. Där används cyklarna av både besökare och invånare, och bedöms som smidiga och lättillgängliga.

En satsning på stadscyklar i Mariehamn skulle ge ålänningar som bor utanför Mariehamn möjlighet att parkera bilen på lämplig plats och göra ärenden med cykel, i stället för att vara på ständig parkeringsplats-jakt runt om i stadens centrum. Turister får möjlighet att hyra cykel och smidigt ta sig mellan restauranger, butiker och sevärdheter. Ett sympatiskt tillägg kunde vara så kallade riksa-cyklar, som underlättar för barnfamiljer, äldre och rörelsehindrade.

Staden behöver inte driva verksamheten med stadscyklar själv. Däremot ska vi möjliggöra för konceptet, låta privata entreprenörer lämna in anbud, och göra en regelrätt konkurrensutsättning för att garantera bästa produkt för bästa pris. Vi bedömer att det finns privata entreprenörer som skulle vara intresserade av konceptet. Det finns förstås också en chans att det skulle leda till nya företag.

Med kreativa idéer och konkreta åtgärder ska vi bidra till att cyklismen blir mer attraktiv än bilismen. Låt cykelstrategin blir startskottet för en seriös satsning på Mariehamn som cykelstad.

ALFONS RÖBLOMMICHELE FERRARI