DELA

Mariehamn bör lämna Mise

På grund av Mises brev om tvångsinförandet av nya fyrfacks soptunnor vill jag att vi ska arbeta för att Mariehamn lämnar Mise. Därför efterlyser jag nu någon som är villig- och kunnig, för att dra igång ett medborgarinitiativ härom till stadsfullmäktige. Initiativet kan dras av politiker eller privatpersoner och skulle kunna ske enkelt genom namnlistor i affärerna och genom att den som stöder det mejlar sitt namn till en uppgiven adress, som den ansvarige sedan lämnar vidare till stadsfullmäktige.

Själv är jag inte tillräckligt kunnig för att sköta en så här stor fråga, och efterlyser därför någon som har intresse och den kunskap som behövs. Staden kan nog sköta sophanteringen på ett korrekt sätt, och om vi inte gör någonting nu, kommer vi i all framtid att tvingas göda Mise med oskäliga renhållningsavgifter. Därför hoppas jag att alla gårdsägare stöder initiativet.

JENS HARBERG