DELA

Mariehamn bibehåller en miljövänlig och bra busstrafik

Den anonyma signaturen ”Anna” frågar mig hur staden lever upp till Aalborgåtagandena i samband med omläggningen av stadens busstrafik. Signaturen utgår från 5 frågeställningar. Här kommer svaren:

1. Mariehamn har haft avgiftsfrihet i busstrafiken sedan år 2000 och har under den tiden dessutom utökat trafiken. Trots detta har antalet personbilar registrerade i staden mellan år 2000 och 2011 ökat från 5.485 st till 7.909 st eller med 44 %. Så att påstå att den busstrafik som vi haft begränsar bilismen i Mariehamn tycks vara svårt att bevisa.

2. Många tror att busstrafiken kan motverka färder till fots eller på cykel, särskilt för ungdomar. Inte heller detta är bevisat, men Aalborgdeklarationen innehåller en uttalad vilja till ökat gående och cyklande.

3. Stadens busstrafikupphandling år 2013 har krav på moderna, bränslesnåla bussar. Utsläppen från hittillsvarande trafik med delvis rätt så gamla bussmotorer har vi inte fått deklarerade av entreprenören trots återkommande förfrågningar. Den nya trafiken måste vara miljöanpassad enligt EU:s höga miljöklass för bussar Euro 4.

4. Staden har turen att finnas på ett smalt näs. Linjen för den förnyade busstrafiken är dragen så att tillgängligheten till olika mål för bussåkare blir hög. Också stadens gång- och cykelvägnät är av allt högre klass för varje år som går.

5. Det är främst upp till medborgarna att använda sig av möjligast miljövänliga transportsätt. Att gå och cykla är bäst. Nya bilar är miljömässigt bättre än gamla. Nya bussar är också bättre än gamla.

Med den nya bussupphandlingen kommer Mariehamn att få en god, miljövänlig kollektivtrafik. Låt oss få igång den så fort som möjligt, sätt inte käppar i hjulen för det. När hösten gått får vi sedan göra utvärderingar. Nu innehåller debatten mycket tyckande på basen av brett spridd okunskap och förutfattade meningar.
Roger Jansson
ordförande i infrastrukturnämnden