DELA

Mariehamn är inte bankrutt

Socialdemokraterna vill behålla servicen till medborgarna i Mariehamn på nuvarande nivå. Det gick vi till val på och det håller vi fast vid. Vi anser att de stora nedskärningarna i stadens budget på 6,9 miljoner euro under åren 2012-2014 är alltför stora.
Det finns klara ideologiska skillnader i stadspolitiken mellan framförallt socialdemokrater och moderater. Vi socialdemokrater anser att den allmänna välfärden är ett gemensamt samhälleligt ansvar. Alla ska efter förmåga bidra solidariskt till att upprätthålla den gemensamma välfärden. Vi motsätter oss moderaternas strävan att krympa den allmänna sektorn, sänka skatterna och öka avgiftsfinansieringen av skola, vård och omsorg. Moderaternas politik gynnar de välbeställda och missgynnar medel- och låginkomsttagarna. I den mån man ändå är tvungen att ha viss avgiftsfinansiering ska avgifterna hållas så låga som möjligt.

Just nu avfyras i tidningarna bredsida ef ter bredsida mot socialdemokraternas strävan att försvara vår välfärd och vår kamp mot de planerade stora neddragningarna inom alla sektorer av den kommunala verksamheten. Vi anklagas för att skönmåla verkligheten och för ohämmad populism.
Vi socialdemokrater, lika litet som chefredaktör Niklas Lampi, Lennart Isaksson eller Petri Carlsson, vet hur stora skatteintäkterna för år 2013 sist och slutligen blir. Det är trots allt litet väl tidigt att i september 2012 totalt döma ut en prognos för skatteintäkterna i Mariehamn för år 2013. Svaret kommer år 2014, då vet vi vad det blev.

Tack vare överraskande höga skatteintäkter steg stadens överskott för år 2011 till 2,5 miljoner euro mot prognosernas och budgetens 400 000 euro. Detta talades det då väldigt tyst om därför att det gick stick i stäv mot planerna att kraftigt minska servicen till medborgarna. Det var bara socialdemokraterna som upprepade gånger framhöll hur mycket bättre det hade gått för staden i fjol.
Då det gäller läget just nu är det riktigt att stadens skatteintäkter för årets första åtta månader är 1,7 miljoner euro sämre än budgeten. Det är framförallt samfundsskatten som sviktar. Flera av de stora väletablerade företagen i Mariehamn uppvisar dåliga bokslut för 2011. Något enstaka dåligt år kan vi leva med utan att vidta drastiska åtgärder. Verkligt bekymmersamt för staden blir det givetvis om det visar sig att det skett ett bestående trendbrott i negativ riktning för våra större företag. Då får nog alla partier sätta sig ner och fundera på vad som ska göras.

Det finns en del åtgärder som kan övervägas för att säkerställa nivån på samhällsservicen. Det är ju inte på något sätt en bankrutt stad vi lever i. Vi kan under något år ställa lägre krav på stadens överskott, vi kan dra ner på investeringarna, höja skatteöret och givetvis fortsätt att rationalisera verksamheten utan drastiska försämringar av servicen. Det kanske vore fruktbart om partierna skulle sätta sig ned och diskutera i dessa termer. Framförallt måste vi få stopp på hysteriet kring neddragningarna. Den planerade våldtäkten på vår kulturklenod stadshuset är ett skrämmande exempel på vad allt man kan tänka sig för att spara litet ”pängar”.

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att kämpa för att hålla servicen till stadens invånare på så hög nivå som det bara är möjligt. Att dra ner med 6,9 miljoner på tre år är helt enkelt för mycket. Det är vår förhoppning att ekonomin ska vända till det bättre under de kommande åren. Vi tar ny ställning till de ekonomiska ramarna och nödvändiga åtgärder i samband med att stadsstyrelsen och fullmäktige behandlar 2013 års budget.
Kalle Fogelström (S) stadsstyrelseledamot
Sara Kemetter (S) första viceordförande för stadsstyrelsen