DELA

Mariehamn är en stad i ständig utveckling

Ofta hör jag mina politiska kolleger påstå att det inte händer något i staden och att vi måste få fart på centrum. Det påståendet håller inte streck. Om man tänker efter händer det faktiskt en hel del. Däremot finns det en par fastighetsägare som ganska högljutt klagar över att de inte får göra som de vill. Trots dessa klagomål så utvecklas Mariehamn i en positiv riktning.

Den lyckade ombyggnaden av Magazintomten får nu sin fortsättning söderut längs Torggatan. Det är en spännande lösning som kommer att både försköna stadsbilden och öka trivseln i stadens absoluta centrum. På granntomten har ägaren planer på att bygga till och om posthuset. Om detta förverkligas kommer stadsbilden att ytterligare förbättras. Varje estetisk förbättring av staden ökar trivseln. VI människor är känsliga för den miljö vi dagligen lever i. Om den är vacker och unik får den oss att känna oss hemma och vår identitet som mariehamnare växer sig stark.

Ömsen bygger ihop sina hus på Köpmansgatan och Nordens institut får nygamla lokaler intill Visitaland. Detta kommer att öka Storagatans värde både för oss stadsbor och för besökare som tar sig från Västerhamn till stadens centrum längs Storagatan. Nu gäller det för staden att snabbt få in en intressant verksamhet i Gamla Rådhuset. Storagatan i hörnet av Ålandsvägen har fått en stadsplan som möjliggör en utbyggnad av Hotell Esplanad. Utformningsplanerna som tagits fram för tomten utlovar ett verkligt fint tillskott till stadsbilden. Hoppas bygget snart kommer igång.

En verkligt god nyhet nådde oss förra veckan. I januari inleds troligen försäljningen av bostädet i ett unikt bostadsprojekt i Lotsbergets sluttning. Ett åttavåningshus med en sagolik utsikt över Ålands hav håller på att ta form. Projektchef Johnny Sid framhåller vikten av att alla bostäder ska ha havsutsikt. Än en gång är det estetiken som betonas. Skönhet i boendemiljön skänker sinnesro och trivsel.

Många andra omstruktureringar sker i staden. Detta visar att Mariehamn utvecklas. De som är villiga att samarbeta och hitta lösningar förverkligar sina investeringar och drömmar. Det är viktigt att se det fina som växer fram i staden. Det är med den goda viljan vi når resultat. Att utveckla en stad går långsamt och pågår ständigt. Arbetet blir aldrig färdigt.

Därför är det viktigt att varje enskilt projekt också är en del av en större helhet som beaktar inte bara ekonomiska och tekniska faktorer utan också estetikens avgörande betydelse för människornas välbefinnande.

BARBRO SUNDBACK (S)