DELA

Mariebad viktig för folkhälsa och näringsliv

Har hela tiden varit mycket kritisk till att Mariehamns idrottsanläggningar ska vara en del av stadens fastighetsavdelning. Mina argument har bl.a. varit ineffektiv organisation, kostnadsdrivande och en lägre servicenivå. Jag har varit noga med att betona att mina farhågor och ifrågasättande inte handlar om bristande förtroende på personnivå. Min kritik har handlat om en struktur som varken gagnar verksamhet, skattebetalare eller kunder. Mariebad är redan, i motsats till övriga idrottsanläggningar, en del av fastighetsavdelningen. Något jag verkligen inte ser som positivt, och den nu pågående stängningen har gett mig vatten på kvarn för mina farhågor.

Ställer mig idag frågande till hur fastighetsavdelningen har skött Mariebads just nu pågående renovering inkluderande bl.a. bassängtömning. Att stänga fast anläggningen för planerat underhållsarbete är naturligt, men när renoveringsstängningen börjar lida mot sitt slut, konstatera att det behövs ytterligare flera dagar för att få allt klart till öppning signalerar dålig planering med tanke på orsakerna. Det här drabbar givetvis alla besökare, men det drabbar även verksamheten då intäktssidan under två stängda veckor är obefintlig.

I Godby , ca 15 km från Mariebad, finns en stor simanläggning med motsvarande ytor och volym, samt med teknisk personal som många gånger hanterat bassängtömningar och de utmaningar som följer med det. En erfaren personal som gladeligen ger tips o råd. För mig skulle det varit naturligt att ta tillvara denna lokalproducerade erfarenhet för att på så sätt undvika onödigt arbete, förseningar och kostnader.

Mariebad har för stor betydelse för såväl besökare som näringsliv för att bara vara en bricka i en byråkratisk struktur som inte är ändamålsenlig. Nu ser vi framåt och ser till att stadens skattepengar förvaltas väl. Så är inte fallet just nu.

John Holmberg

Liberalerna