DELA

Manstarkt i BSPC?

I en tänkvärd ledare tar Nina Fellman upp den manliga dominansen i lagtingets BSPC-delegation. Att sex män och inte en enda kvinna representerar Åland i det parlamentariska Östersjösamarbetet. Vi har varit sex män i delegationen ända från början av 2011 och vi har, ärligt talat, inte sett det som ett problem.
Varför inte? Orsaken är att samtliga som idag ansvarar för externpolitiken i landskapsregeringen är kvinnor: Veronica Thörnroos (c), Gun-Mari Lindholm (Obs) och Camilla Gunell (s). Det kvinnliga perspektivet finns alltså representerat och kommer fram i till exempel regeringens svar till BSPC-delegationen om hur konferensresolutionen har verkställts. Till detta kunde tilläggas att lagtingets externpolitik också företräds av lagtingets talman Britt Lundberg.

Utanför bilden av de sex männen står alltså 3 kvinnliga ministrar och kommande delegationsmedlemmen Annette Holmberg-Jansson (M). Den sistnämnda är för övrigt ingen ”stackars symbolisk kvinna”, för att citera Fellman. Vi talar om moderaternas viceordförande, en landskapsrevisor och en egenföretagare. Till exempel landskapsrevisor blir man varken genom att vara ”stackars” eller ”symbolisk”. I fall Fellman inte håller med ber jag henne fundera över hur det klingar med t.ex. ”stackars symbolisk kvinnlig partiledare” eller ”stackars symbolisk kvinnlig chefredaktör”. Kunde någon tänkas ta illa upp för det?

Borde inte en jämställdhetskämpe i princip avhålla sig från att bruka förklenande härskartekniker gentemot sina medsystrar? Däremot har jämställdheten länge varit hotad inom finans- och näringssektorn. Finans- och näringsutskottet består fortsättningsvis bara av män och här finns det inga kvinnor i landskapsregeringen som ”balanserar upp”. Det är återigen inget fel på personerna, varken i lagting eller i regering men det är ett systemfel som vi borde ta på allvar. För här kan vi verkligen tala om att kvinnoperspektivet går förlorat. Den som kontrollerar budgeten kontrollerar mer eller mindre allt – och det är endast män som idag kontrollerar budgeten. Detta är ett problem oberoende av orsaken. Oberoende av om det handlar om att Ålands folk har valt in 6 kvinnor av 30 i lagtinget, att partierna kommit överens om fördelningen – eller om att ingen av de 6 kvinnorna uttryckt sitt intresse för finans- och näringssektorn.
Wille Valve (M)
Efter att under många år ha varit just den ”stackars symboliska” kvinnan bland en skara manliga chefredaktörer kan jag försäkra att det faktiskt inte är roligt att vara ensam kvinna i en manligt kodad omgivning. Den kritiska massan är, också enligt forskningen, minst två för att kunna göra skillnad. Eftersom jag inte riktat någon som helst kritik mot Anette Holmberg-Jansson kan jag bara hålla med om att hon verkar osedvanligt meriterad för uppdraget. Det var inte det som var poängen.
Att man är kritisk mot en sak betyder ju inte att man gillar en annan. Så, Valve har rätt. Det är helt åt skogen med finans- och näringsutskottet, och det är för mycket gubbar i BSPCs åländska delegation.
Nina Fellman
Andra redaktör