DELA

Mannen vid ratten

Det såg länge ut som om monumentet Mannen vid ratten på grund av sjöfartsmuseets ombyggnad skulle skiljas från minnesstenarna över på havet omkomna sjömän. Nu återställs dock helheten som en minnesplats i en liten park söder om museet. Vi gratulerar staden till ett bra beslut.
Statyn är i sig ett minnesmärke över en sjöman, Johan Edvard Sundström, som omkom i ett skeppsbrott på Atlanten 1905. Sedan årtionden har på Allhelgonadagen nedlagts kransar vid statyn.

För att göra stadsbilden komplett föreslår vi att statyn ”Havets folk”, som nu står på en parkeringsplats, flyttas till Esplanadens västra ända där ”Mannen vid ratten” stått några månader. (Grunden är färdig.) Därefter skulle vi ha Ålands tre huvudsymboler i rad i Esplanaden: självstyrelsen med statyn av Julius Sundblom i öster, demilitariseringen med monumentet Anadyomene i mitten vid kyrkan och sjöfarten med statyn ”Havets folk” i väster.
Folke Wickström
Jerker Örjans