DELA

Manliga kommundirektörer ingen slump

Den 14 augusti gjorde Ålandstidningen ett stort uppslag angående att alla åländska kommundirektörsposter nu innehas av män. Bilden visade att även fullmäktige- och styrelseordförandeposterna var starkt dominerade av män, vilket inte är en slump. Den historiska traditionen är att politik och chefskap är ett manligt område.
Vilka som väljs till kommundirektörer hänger ihop med vilka som är aktiva och har makt inom politiken i olika kommuner och det har att göra med vilka som tar sig in i politiken. Det finns också ett samband mellan vilka som känner sig manade att söka kommundirektörtjänster och vilket klimat som är skapat för dem.

Men vi gör ingen skillnad, vi väljer den bästa! Vem som helst kan ställa upp i val och ta för sig! Så tänker många, men inom en verksamhet som har en så här stark manlig tradition krävs insatser för att de ska bli en förändring. Ser vi till kön när det gäller aktiva politiker i vårt lagting och i våra kommuner kan man bara konstatera att den övervägande majoriteten är män.
Vi vill uppmana samtliga åländska partier att ta tag i frågan om rekrytering av kvinnor på allvar. Och nu med en gång – inte i all hast inför nästa val.

Vi uppmanar samtliga partier att se över mötesstrukturer, mötestider och arbetsklimat och på så sätt skapa förutsättningar för mer mångfald i politiken! Självklart är detta lättare sagt än gjort men genom att långsiktigt arbeta med dessa frågor skapar vi också ett politiskt klimat och ett samhällsklimat som förhoppningsvis släpper in alla.

Vad det gäller anställningar på ledande poster både i näringsliv och kommuner behöver man se över hur annonser utformas, reflektera över de egna föreställningarna om vad en bra chef är och se till att anställningsgruppen har genuskunskap. Forskning visar att man omedvetet värderar kvinnor och män olika i dessa sammanhang och dessutom agerar kvinnor och män olika vid rekryteringstillfällena, vilket missgynnar kvinnor.

Varför är det så viktigt att kvinnor får större inflytande och möjlighet att få ledande positioner? Vi vill att samtliga arenor i samhället ska vara öppna för alla, oavsett kön. Ett samhälle är inte jämställt när ena halvan av befolkningen, kvinnorna, är så underrepresenterade bland makthavare och chefstjänstemän. Vi är av den fasta övertygelsen att en förändring behövs för att skapa ett välfungerande, demokratiskt samhälle som håller i längden.
Socialdemokraternas jämställdhetsgrupp
Jessica Sundberg
Anders Hallbäck
Mia Hanström