DELA

Maning till fred

Upprop från Europeiska Bibliodramakonferensen på Åland
Deltagare och ledare i den Europeiska Bibliodramakonferensen var samlade till Bibliodramakonferens på Åland 3-7 sept 2014 och konferensen hade organiserats av Europeiska Bibliodramanätverket.
På bibliodrama-konferensen fanns deltagare från Åland, Finland, Litauen, Sverige, England, Belgien, Tyskland, Ungern, Österrike och Schweiz.

Vi som
jobbar med bibliodrama är engagerade i att försöka förstå varandra och är djupt övertygade om betydelsen av sådan förståelse. Detta förhållningssätt har sin grund i vår kristna kultur och religion.
Vi vill uppmuntra våra ledare på lokal, regional och nationell nivå i Europa att lägga full kraft på att uppmärksamma och lösa problem och konflikter genom ömsesidig förståelse.

Vi uppmuntrar våra politiker och kyrkoledare att vara uppfinningsrika när det gäller att öppna dörrarna för flyktingar och att mana folken i våra länder att vara öppna gentemot människor som inte längre kan leva kvar i sina hemländer.
Vi uppmanar till öppenhet i fredlig samlevnad mellan olika kulturer och religioner, till att lägga kraft på att understödja sociala humanitära initiativ i Europa och till att inte underbygga rädsla för förändring.

Från den demilitariserade zon som Åland utgör vill vi enträget be våra politiker och ledare att bege sig till de yttersta delarna av samhället för att föra dialog, att leva i tolerans, förståelse och meningsutbyten utan användning av vapen. Vi uppmanar våra nationer att inte sälja vapen till länder som befinner sig i krig.
Medlemmarna i Europeiska Bibliodramanätverket
gm Ingemar Johansson, Åland