DELA

Manifestation för medmänsklighet

De senaste dagarna har debatten gått varm på Facebook rörande åländsk flyktingmottagning av människor som flyr Syrien. 200 nej-sägare mot (i skrivande stund) 2400 ja-sägare visar klart och tydligt på en stor vilja att Åland ska ta emot flyktingar och ta ett internationellt ansvar för människors lika värde och rättigheter.
Flera tankegångar som lagts fram i diskussionerna av Nej Tack-anhängare har motsatt sig allas lika värde, resonemangen har ibland varit främlingsfientliga, och stundvis till och med nazistiska.
Många som aktiverat sig i Nej Tack-grupperingarna har gjort det då de ställt sig tvivlande till, eller saknat insikt i, finansieringen och utförandet av en åländsk flyktingmottagning, men deras hundratals namn har gett tyngd åt de direkt främlingsfientliga rösterna.

Onsdagens manifestation är lika mycket en markering mot främlingsfientlighet som den är ett tillfälle att samlas kring tanken om ett öppet, hjälpsamt och inkluderande samhälle. Manifestationen är en viljeyttring, för att visa att vi är redo att hjälpa människor som flyr för sina liv. Det är dags att ta steget bortom gilla-knappen för att gemensamt visa vår beredskap att hjälpa.
Vi har börjat på internet, men vi slutar inte där! Det här är en chans för alla, inklusive de som inte använder facebook och/eller datorer, att visa sin vilja.

Vi ses på onsdag klockan 19:00 på torget i Mariehamn.
Kom som du är, vem du än är.
William Ramsdahl