DELA

Mångkultur är vägen framåt

Åland är ett mångkulturellt samhälle. I dag är drygt 20 procent av den åländska befolkningen född utanför Finland, varav 8 procent utom Norden. Vi pratar 67 olika språk – uppemot 13 procent av befolkningen har ett annat modersmål än svenska – och firar alla världens högtider.

Mångfald berikar och är grunden för kreativitet och innovation. Den åländska befolkningens mångkulturella ursprung ger oss kontakter i hela världen som kommer till användning i sociala, kulturella och affärsmässiga situationer. Samtidigt flyttar vi ålänningar ut och bosätter oss i alla delar av världen. Mångkulturen kan inte backa. Vi kan inte hindra ålänningar från att bosätta sig utomlands lika lite som vi vill hindra människor från olika delar av världen att flytta hit.

Även Stellan Egeland har välkomnats när han flyttade hit. Hans familj har hittat en plats i det åländska samhället där de känner sig trygga. Samma välkomnande och trygghet ska också ges till alla andra människor som väljer att flytta hit, oberoende av var de kommer ifrån.

Om man som inflyttad väljer att viga sin tid åt att propagera för att den åländska mångkulturen ska bli en monokultur så är man förstås i sin fulla rätt att göra det. Men det är lika bra att ge ett klart besked: Är det en monokultur man vill leva i så bör man flytta någon annanstans än till Åland.

Åland har i alla tider varit mångkulturellt och kommer så att förbli. Vår ursprungsbefolkning är fiskare, jägare och senare övriga inflyttare från hela Östersjön. Vi har gått under många flaggor i historien. En vandring på Ålands kyrkogårdar vittnar om hur olika kulturer sedan länge samexisterat på Åland. Svartbrödet, Bomarsundspirogen och vår flagga har inte uppstått ur tomma intet. Vår internationella utblick har också varit självklar under århundraden av sjöfart.

Åland är summan av alla kulturer och vi lever och frodas tack vare vår inflyttning från alla delar av världen. Den gemensamma nämnaren är ett demokratiskt samhälle med respekt för allas lika värde och ursprung. På den grunden ska alla känna sig välkomna!

ERICA SCOTT (HI)
HARRY HARTIKAINEN (HI)
ANN-LIS BISTRÖM (HI)
SUSANNE VÄVARE (HI)
JOEL LINDHOLM (HI)
OLA SUNDBERG (HI)
THERESE KARLSSON (HI)
SOFIE ROXBÄCK (HI)