DELA

Mångfald och jämlikhet

Vad gäller ändringarna i Mariehamns tomtplanering, som den borgerliga majoriteten röstade igenom i fullmäktige, så reserverade jag mot beslutet och skulle nu vilja redogöra för mitt sätt att se på saken.
Först och främst så undrar jag varför man nu går in för att förändra ett system som uppenbart fungerar.
Sedan ställer jag mig frågande till att det finska fastighetsindexet används för att bestämma värdet på åländska tomter. Det snedvrider prissättningen och gör tomterna dyrare. Det är en marginell summa vad gäller stadens intäkter, men det kan vara en stor utgift för unga familjer. Speciellt nu i dessa krävande ekonomiska tider.

Det gör också att de privata tomtägarna i Mariehamn kan höja priset på sina tomter, och det kan ju inte vara fullmäktiges sak att stöda deras särintressen på unga familjers bekostnad.
Vi skall ju inte förglömma att dessa familjer måste ha pengar kvar till att bygga själva huset också.

Man kan ju också tillägga att trots att detta kan ge stora extrautgifter för en ung familj så är ju inkomsterna för staden marginella i bästa fall. Ingenting som gör någon skillnad på vår skuldbörda. Att få färre skattebetalare eftersom vi inte ger ut tomter de har råd med, det påverkar staden på lång sikt betydligt värre.
Vi ser Mariehamn som en inkluderande stad. Socialdemokraterna välkomnar alla familjer som vill bosätta sig i Mariehamn. Vi ser fram emot en stad som ser till jämlikheten även när det gäller att skaffa sig ett hem för livet.

Och vad gäller det faktum att vi numera skall ge ut 50% på auktion istället för de 25% som varit kutym gör inte att vi får in barnfamiljer till Mariehamn. Istället får vi flera som flyttar in till Mariehamn för att njuta av vår goda äldreomsorg. Det är inget fel i det, men det var inte vad det markpolitisk programmet avsåg. I det talar man om att dess ”syfte [är] att öka inflyttning av unga familjer genom att planera tomter för arrende samt för försäljning på ett sätt som förhindrar spekulation”
Men det verkar inte vara det man vill med dessa regler.

För vad det här beslutet gör är ger oss ett mer segregerat samhälle, med en gräddhylla i nya områden där man får dem som har råd att bjuda högt och en annan del där lotten får råda.
Detta gäller speciellt som man nu tänker auktionera ut hälften av alla de bästa tomterna på samma plats. Där försvinner den mångfald i områdena som har rått i småstaden Mariehamn.
Hade man fortsättningsvis velat ha den goda lösning som fungerat väl i staden så här långt, där svetsare bor bredvid kaptener och där sjuksköterskor bor bredvid direktörer, vilket gett en större gemenskap i staden, då hade man inte gått in för denna planering. Resultatet av den här politiken går åt rakt motsatt håll.

Vill man få spekulation och segregation med vad det innebär så skall man fortsätta på den här linjen. Låta rika inflyttare eller andra plocka russinen ur kakan.
Men mångfald och jämlikhet är inte något som betyder något för den borgerliga majoriteten längre, det står klart med det här beslutet.
Mvh
Igge Holmberg (S)