DELA

Mångfald kan även skapa bortfall

I Sunds kommunstyrelses insändare i Nya Åland onsdagen den 7 september sägs att vissa lokala näringsidkare är kritiska till ett besökscentrum i Bomarsund. Med anledning av detta skulle jag vilja framhålla att café/restaurangägarna/innehavarna av Furulundsgården i Bomarsund absolut inte är emot ett besökscentrum (även om jag personligen kan ha vissa synpunkter på arkitekturen). Det vi motsätter oss är caféavdelningen på nämnda center.

När den nuvarande, planerade, placeringen av centret fastslogs och Museibyråns personal – muntligen – kontaktade mig för ett eventuellt markbyte med syfte att anlägga en parkeringsplats (något som senare inte verkställdes) var det absolut inte tal om att centret skulle innehålla ett caféutrymme. Caféverksamhet skulle bedrivas av privata näringsidkare i området.

Då det planerade caféet på centret kommer att vända sig till samma målgrupp som Furulundsgården anser vi att det uppkommer osund konkurrens. Ålands landskapsregering bygger en ny caféanläggning ungefär 180 meter från en befintlig. Även om landskapsregeringen enbart bygger anläggningen och sedan överlåter den till Sunds kommun som i sin tur hyr ut den till en privat näringsidkare – eller driver den i egen regi – så blir konkurrensen sned. Den befintliga anläggningen – Furulundsgården – är egenfinansierad och byggd utan skattemedel. Det kan ju inte vara landskapsregeringens uppgift att, och då särskilt inte i ett glesbygdsområde, konkurrera med privata näringsidkare.
Furulundsgården
Jarl-Olof Karlsson