DELA

Många utmaningar, många möjligheter

Ett nytt lagting har valts. Nya talmän. En ny regering. Ett nytt lantråd. Ett återvunnet lantråd som vicelantråd. Socialdemokraterna klarade valet väl och har regeringsdugliga gått in i nästa mandatperiod. Det är vi mycket stolta och glada över.

Från en tid då socialdemokrater och liberaler varit kommunicerande kärl som tagit väljare av varandra vartannat val, har vi nu gått till att vara två partier som jobbar sida vid sida. Det ska bli mycket intressant att se hur långt vi kan nå i ett fruktbart samspel med Moderaterna.

Särskilt god jordmån finns just nu för en utveckling av kommunstrukturen. 16 kommuner är för en ökande majoritet av ålänningarna en orimlighet. Större och starkare kommuner måste till för att klara morgondagens krav.

Socialdemokraterna har i många år varit övertygade om att en förändring är nödvändig och tycker att den nya regeringens färdplan är hoppfull. Steg ett är utreda alternativ med exempelvis 1, 2, 3 eller 6 kommuner som ställs emot nuvarande kommunstruktur. De ska beskriva utfallet av alternativen ekonomiskt, befolkningsmässigt, demokratiskt och hur det viktiga servicenätet ska se ut. Ett fortsatt decentraliserad kommunal service med pigga och levande byar och bygder är ett uttalat mål.

Det lokala engagemanget, kärleken till hembygden och viljan att arbeta gemensamt för att utveckla den är viktiga för Åland. Den gemenskapen och identiteten sitter dock inte i kommunkanslierna och det kommunala ramverket. Det är jag övertygad om.

Överbyråkratin som skapas av 16 kommuner, kommunalförbund och 160 beslutandeorgan kommer vi inte att sakna. Att tänka och besluta inom ramen för sin kommun utvecklar inte regionerna tillräckligt. Resultatet blir avfolkning och ett näringsliv där arbetsplatserna finns i centralorten.

Så låt oss ta fram fakta, lyssna till folkets röster och fatta de nödvändiga besluten. Det är dags att omfamna äventyret och låta nya möjligheter öppnas.

Ett nytänkande i regeringen visar också den ministerpost som jag själv har privilegiet att inneha – en kombination av näringspolitik, miljö och energi. Det ger goda möjligheter att på ett integrerat sätt arbeta med aspekterna inom hållbar utveckling. Min vilja är att söka den konstruktiva balansen mellan tillväxtssträvanden och skyldigheterna gentemot havet och naturen. Vår utgångspunkt är att alla näringsidkare, anställda och medborgare, oberoende av inriktning, och deras barn och barnbarn, vill simma på sommaren. Vi lever i samma hav.

Det som sker i Östersjön är resultatet av att vi själva, generationerna innan och länderna runtomkring under en lång tid hällt ner gifter, övergödning och kemikalier i havet. Nu måste vi gemensamt och med forskarna söka nya metoder och lösningar för hållbara näringar runt hav och vattentäkter.

Regeringen ska ta fram en klimat- och energistrategi som ska göra Åland så oberoende som möjligt av fossila bränslen. Jag ser fram emot att samarbeta för ett hållbart Åland med alla ålänningar, näringsliv, kommuner, jord-och skogsbrukare, föreningar, fiskare och sjöfarare.

För socialdemokraterna är den sociala hållbarheten mest avgörande. Om människor mår bra, har jobb och självständiga liv är de bäst rustade att ta ansvar för miljön och för varandra. Vi värnar välfärden, utbildningen och hälso- och sjukvården och jämställda löner.

Regeringen Sjögren har mycket på sin agenda som innebär en positiv utveckling, men också en ekonomisk situation som kräver åtgärder. Vi ser fram emot prövande år men samtidigt många möjligheter som ger hopp inför framtiden.

Camilla Gunell

Partiordförande

Ålands socialdemokrater