DELA

Många upptäckter kvar

Bästa Carina, din kunskap i forskningsmetodik är imponerande, men att vilja omstörta den evidensbaserade forskningens kriterier (för att passa dina behandlingsresultat) naggar nog din trovärdighet lite i kanten. Jag tror inte vi kommer längre i vår debatt än att konstatera att vi i samhället idag har två former av nålbehandling/akupunktur:
1. den gamla österländska filosofin om yin och yang som två motsatta krafter i tänkta meridianer (den alternativa metoden)
2. den västerländska medicinska akupunkturen som har naturvetenskaplig grund och bygger på fysiologiska mekanismer (den evidensbaserade metoden)

Man får förstå att människor blir förvirrade. Behandlingen ser ju exakt likadan ut för en lekman; man sticker nålar i särskilda punkter på kroppen. Du gör det för att balansera en felaktig energi i meridianer (1), vi gör det för att stimulera vårt nervsystem att aktivera kroppens egna kontrollsystem (2).
Och en vacker dag, Carina, finner forskningen kanske att yin och yang är detsamma som sympatikus och parasympatikus i vårt autonoma nervsystem? Jag tror inte den dagen är långt borta. Du får hålla med om att den upptäckten vore spännande!

Lika spännande som det vore om man plötsligt kunde finna dessa legendariska meridianer! Än har man inte lyckats och det är väl konstigt, så tydligt som de finns beskrivna i den kinesiska filosofin. Och så pyttesmå partiklar som man kan fotografera idag är det väl underligt att man inte funnit några som helst bevis på att meridianer existerar?
Däremot kan man numera fotografera hur akupunktur aktiverar olika centra i hjärnan och detta är väl framsteg i den medicinska forskningen som vi alla bör hurra för. Så fungerar skolmedicinen, små framsteg gjorda av engagerade forskare ger oss alltfler förklaringar till kroppens mysterier.

Nyans chefredaktör skrev en mycket bra ledare den 22 september. Vi in om skolmedicinen får hålla ögonen öppna och inte tro att vi har alla svaren. Att all kunskap ingalunda ännu är upptäckt. Och att även medicinska sanningar ständigt omprövas. Självklart är det så. Och därför är forskning om de alternativa metoderna också viktig. Men får nog ske i den evidensbaserade salongen för att få bred acceptans.
Birgitta Lundin
leg fysioterapeut
spec medicinsk akupunktur