DELA

Många som inte ger något svar

Företagare på Åland, ni är flera som söker ny arbetskraft och jag har en liten önskan.

När ni tar emot en ansökan så betyder det att en person har tagit sig tiden att göra ett CV och skriva ett personligt brev som förhoppningsvis gör att ni vill anställa denne person. Tyvärr är det många utav er som inte ens ger dessa personer något som helst svar, inte ”tack för din ansökan” inte heller ”tack, men vi har valt allt gå vidare med en annan sökande” vilket gör att man kan sitta hemma, hoppfull om att kanske, kanske har man ännu chansen på detta jobb för att sen ryktesvägen få reda på att jobbet är redan tillsatt.

Ni som har företag kanske inte tycker att det här är en så stor sak att lägga tid på, men tänk då att det är en persons liv, ekonomi och framtid det gäller. Att få till ett standardbrev som sen kan skickas till alla som sökt tjänsten är inte svårt, det tar inte heller lång tid men det kommer vara väldigt uppskattat av de sökande och dessutom, trots att man ger negativt besked kan det ändå i slutändan ge företaget goodwill.

Arbetssökande