DELA

Många moderata förslag

Replik till Barbro Sundback (s)
Ramarna bygger på hur mycket pengar som staden totalt har att fördela. Nämndernas uppgift är, att inom dessa föreslå verksamhet. Alla nämnder, inklusive socialnämnden, har lämnat förslag med beskrivningar av vad som ryms och inte ryms i respektive ram. Nu behandlas förslaget av stadsdirektören som övergripande ser över dess konsekvenser. Sedan behandlar styrelsen och slutligen fullmäktige direktörens förslag och gör prioriteringar inom och mellan anslagen. Så skedde också under Sundbacks ordförandeskap.

Jag kommer i den fortsatta processen att göra vad jag kan för att hitta förslag till omfördelning så att påverkan på sociala servicen blir så liten som möjligt. Några förslag: avgifter på stadsbussen, sänkta kostnader genom bättre upphandling, försäljning av fast egendom och tomtmark som sänker lånebördan och räntekostnaderna, ytterligare energieffektivisering, driften av Mariebad bjuds ut, förändringar utgående från personalförsörjningsplanen, bättre utnyttjande av stadens lokaler och uthyrning/försäljning av ”överlopps kvadratmetrar”.Räcker inte det och andra åtgärder får vi överväga skattesatsen på nytt.

Gällande fastighetsskatten är jag felciterad. Jag vill se över om man kan höja fastighetsskatten på obebyggda fastigheter, vilket uppmuntrar byggande med större kommunal- och samfundsskatter som följd. Dessutom diskuteras en fastighetsskatt som skulle kvittas mot kommunalskatten vilket jag tycker vore ett intressant alternativ.
Johan Ehn (M)