DELA

Många lögner från Rumander

Fastighetsverkets vd Stefan Rumander fortsätter att skamlöst ljuga ålänningarna upp i ansiktet och verkar helt ha glömt vem det är som betalar hans lön.

I upphandlingen för planering av ny geriatrisk avdelning vid ÅHS inkom ett anbud från Mira-arkitekter som också inkluderade ett företag som ägs av fastighetsverkets projektchefs man.

Projektchefen bröt mot lagen när hon inte direkt anmälde jäv utan istället deltog i beslutet och gav uppdraget till Mira och hennes mans företag. Miras anbud var inte det billigaste, och dessutom fick Mira som enda anbudsgivare lov att rätta till sitt anbud i efterhand för att bättre passa kraven. På samma sätt bröt fastighetsverkets vd Stefan Rumander mot lagen när han underlät att byta ut den jävige projektchefen mot en ojävig person.

Nu i efterhand har Rumander mage att påstå att varken han eller projektchefen skulle vetat om att den person som omnämndes i anbudet arbetade för projektchefens man. I sin insändare den 6 maj skriver Rumander att “Vi borde ha googlat upp den namngivna personens arbetsgivare …”. Fakta är dock att texten i det aktuella anbudet lyder “Byggnadsingenjör Förnamn Efternamn* från Företagsnamn*”, och eftersom Rumander visste personens namn måste han också ha vetat var han var anställd!

Dessutom var projektchefens mans företag och personen ifråga vid tiden för upphandlingen i full färd med att utföra uppdrag för fastighetsverket! Detta efter att projektchefen i januari 2017 på vanligt sätt hade direktupphandlat sin mans företag för uppdraget som BIM-samordnare för nya polishuset.

Rumander vill nu alltså få ålänningarna att tro att varken han själv eller hans projektchef överhuvud taget skulle ha haft kännedom om vem denna person var, trots att vederbörande arbetat för hennes man sedan åtminstone 2013, och trots att hon själv haft honom anlitad i sina projekt vid minst sju olika tillfällen!

Som om inte detta skulle vara nog fick Rumander dessutom den 7 september ett rättelseyrkande som han avslog den 14 september 2018, och vid det laget måste han för tredje gången ha varit fullt medveten om det uppenbara jävet.

Efter de senaste dagarna med uppenbara lögner i media har både Rumander själv och fastighetsverket som organisation förlorat mycket i trovärdighet.

MICHAEL DONALDS,
ARKITEKT SAFA

*Personnamnet och företagsnamnet är anonymiserat i insändaren efterson Nya Åland inte skrivit ut namnen i sin bevakning.

SVAR PÅ INSÄNDARE:
Det finns alltid två sidor av myntet i en konflikt och det finns också olika sätt att föra en debatt. Precis som ni på Nya Åland konstaterar så har jag uttalat mig ogenomtänkt och klumpigt, vilket jag såklart ångrar och jag har personligen lärt mig en viktig läxa.

Men, det finns mer fakta, åtgärder och bevekelsegrunder för vårt agerande kring det som rapporterats gällande Fastighetsverkets upphandlingar – jag är övertygad om att era läsare förstår det och också har förståelse för att jag inte fullt ut kan eller vill uttala mig. Sakligheten i den debatt som förts är ensidig och jag väljer att inte gå i polemik på detta forum då Michael Donalds via sitt ombud Marcus Måtar nu valt att gå den juridiska vägen bland annat genom polisanmälan.

Jag personligen och Fastighetsverket avvaktar nu den processen – en process som jag är övertygad om kommer att ge en betydligt mer nyanserad bild av sakfrågan och händelserna som omskrivits här på Nya Åland såväl på nyhets-, insändar- som ledarplats.

Under tiden är jag övertygad om att skattebetalarna kan leva utan kalla kårar längs med ryggen och vara förvissade om att vi både förvaltar och utvecklar verksamheten med mottot att göra vårt bästa och det som är bäst för Åland.

STEFAN RUMANDER

VD, FASTIGHETSVERKET