DELA

Många kor har det besvärligt

Bilder inifrån mjölkgården i Uppdrag gransknings (UG) reportage 29 januari, väckte hos många förfäran och ilska mot såväl djurägaren, länsstyrelsen, LRF och Arla. De magra korna, med revben och knotor utstickande, trampade omkring och fick sova i sin egen avföring. Trots två miljoner i EU-bidrag till djurägaren och 38 anmälningar till länsstyrelsen under tio års tid, slutade det efter UG:s program med direkt nödslakt av ett dussin kor, och snar transport till slakteriet för ett 70-tal kor i mycket dåligt skick. Nu ska läget vara bättre för de återstående, enligt SVT.

Kungen eller prins Carl Philip delar varje år ut medalj till bönder som levererat ”prickfri” mjölk i många år. Utmärkelsen är den högsta som LRF Mjölk delar ut för att premiera ”skicklighet och ansvarskänsla i arbetet med mjölkkvaliteten”. Men det ställs också högre krav. De omfattar till exempel ”foderproduktion, djuromsorg och miljöarbete och sträcker sig betydligt längre än att bara följa lagar och förordningar”, enligt kriterierna.

Tidningen Syre gjorde en kontroll hos länsstyrelserna av de 31 mjölkgårdar som fick guldmedalj 2018. Av dem hade 24 gårdar haft sin senaste djurskyddskontroll mellan 2008 och 2019. (Det kan alltså gå tio år mellan kontrollerna!) Hos 14 av dem – 58 procent – hade länsstyrelsernas kontrollanter konstaterat brister i djurskyddet. Bristerna var bland annat: ingen daglig tillsyn av djuren, kor och kalvar hade för små utrymmen, kalvar saknade torra och rena liggytor, kalvar saknade kontakt med andra kalvar, för hög ammoniakhalt i stallet, smutsiga djur, bristande dokumentation av veterinärmedicinsk åtgärd. Sammanlagt 25 upptäckta brister hos 14 medaljbelönade bönder.

Flerparten av deras kor stod uppbundna med snaror runt halsarna 8-10 månader om året. Ändå lyckades de leverera prickfri mjölk. Enligt veterinärorganisationen Vethos innebär uppbindning att korna inte kan gå, inte vända sig, inte klia sig, inte umgås naturligt – en enorm inskränkning för korna. Veterinärförbundets ordförande Johan Beck-Friis har jämfört kornas uppbindning med att sitta i fängelse. Och kalvarna tas från korna efter födseln, eftersom mjölken ska gå till människor. På ekologiska gårdar skiljs ko från kalv efter tidigast ett dygn.

(I Danmark får enligt World Animal Protection åtta av tio kor aldrig komma ut.)

Arla och Skånemejerier kan tänka sig att göra förändringar efter granskningen, meddelade de.

För att nu själv minimera risken för att djur far det minsta illa för min skull, så har jag nu ändrat kost. Med havredryck, havregrädde och lokalt odlade grödor stödjer man ändå svenskt lantbruk, samtidigt som man kan sänka sin kolesterolnivå med hjälp av fiberinnehållet i havre.

YLVA GEFVERT
NYBLIVEN VEGAN