DELA

Många känslor inför strejken

Hur jag känner mig – en av många Tehy-medlemmar

STOLT:
-över att ha så många starka, fina, värdefulla medsystrar-bröder som besittter en oerhörd kunskap och kompetens
-över den kämparglöd som brinner bland oss då vi står tillsammans och för våra modiga förhandlare !
-över min utbildning; sjukskötare-79, barnmorska-82, hälsovårdare-96 många kurser och förkovran
-över min arbetserfarenhet 35 år och min livserfarenhet 59 år

GLAD:
-över min familj och vänner
-över mitt arbete som barnmorska på mödrarådgivningen
-över våra patienters stöd och uppmuntran
-över våra patienters tacksamhet och uppskattning
-över mina proffsiga och kloka arbetskamrater

SÅRAD
-över att inte LR varit lyhörda för oss och tagit oss på allvar, vi har faktiskt egen förhandlingsrätt
-svikna löften om arbetsvärdering

BESVIKEN:
-över politikers flathet och tysthet
-över, särskilt kvinnliga, politikers uteblivna stöd, jag som trodde på att ni ville kämpa för jämlikhet i arbetslivet och för likvärdiga löner

LESSEN:
-för att vårt enda medel-strejk måste tas till för att nå fram till förhandlingsbordet
-för bristande vilja till förståelse från arbetsgivare/LR
-för att oskyldiga kommer i klämm, oro och lidande

ARG:
-för att inte vårt arbete med ansvar för liv värderas och belönas bättre; jag har med 4,5 års utbildning och 3 kompetenser en grundlön på 2.653,20 10% (=maximala) erfarenhetstillägg, arbetar endast dagtid vardagar.
-att vår lönenivå fortfarande ligger efter i jämförelse med motsvarande utbildningslängd/ansvar i sk manliga yrken.
-LR (samma arbetsgivare!) söker en drifttekniker med en examen på minst gymnasialstadienivå (exempelvis yrkesskola) helst med inriktning elektriker eller VVS-teknik. Lön 2.143,04 – 2.736,88 missunnar dem inte lönen men HUR tänker man,hur värderas arbet et? En sjukskötare med högskoleexamen ligger på samma lönenivå!
-för att vårdyrken fortfarande värderas lågt och anses vara ett kall.Vi lever i 2000-talet nu!
-för bristande förståelse för hur ansvarsfullt arbete vi har och att även det har ett pris
-för att arbetgivaren/LR inte förstår att vi menar allvar och behandlar oss repektlöst genom att inte sätta sig vid förhandlingsbordet, utan bara kräver skyddsarbete. Om vårt arbete nu är så viktigt, visa oss det då! Ge oss uppskattning!

TRÖTT:
-på att vänta på förbättring
-på bortförklaringar
-på att få höra att det inte finns pengar, när det sedan plötsligt finns till allt möjligt annat och uttalanden om att den åländska ekonomin mår bra
-på att inte kunna lägga undan och spara en del av min lön, det som kommer det går
-på kravet om skyddsarbete

TACKSAM:
-för alla uppmuntrande ord och kärlek
-för mina föräldrar, utan deras arv hade jag inte klarat mig som ensam mamma och jag hade inte haft det jag har idag

… och jag
HOPPAS:
-att arbetsgivaren / LR förstår vilken fara de utsätter samhället för, vilket ansvar de har
-att arbetsgivaren /LR tar sitt ansvar och ger den vård som behövs under strejken
-att arbetsgivaren /LR inser att vi är värdefulla och värda respekt
-att arbetsgivaren /LR börjar förhandla med oss
-att det i framtiden finns personer som vill utbilda sig och arbeta inom vården, som tryggar en god vård framöver
-på en jämlikare-rättvisare och likvärdigare lönesättning för alla som ligger i ”låg-lönegropen”
bästa hälsningar från
Heidi