DELA

Många kan få momsfri social service

Många har på senare tid kontaktat Äldrerådet för att få mera information om momsfri social service. På grund av det stora intresset ordnar Äldrerådet i Mariehamn ett informationstillfälle på Röda Korsgården den 27 september kl 12.30–14.30, med en sakkunnig från Helsingfors.

Företag, samt äldre och handikappade, tycks beklagligtvis inte känna till möjligheten att få momsfri social service, som med hushållsavdraget kan erhållas till nästan halva priset.

Jag har skrivit om frågan förut men på grund av många telefonsamtal ser jag mig tvungen att upprepa mig.

Momsfri service kan t.ex. en person med försvagad funktionsförmåga få, för städtjänster, fönstertvätt, badtjänster, följeslagartjänster, butiksbesök med mera. Försvagad funktionsförmåga kan bero på handikapp, sjukdom, minnessjukdom eller allmänt nedsatt funktionsförmåga på grund av ålderdom. Här behövs inget läkarutlåtande eller intyg från någon myndighet. Det kan vara intressant att notera, att även den sociala service som anhöriga anlitar för sina föräldrar, är momsfri. Momsfriheten beskrivs i Mervärdesskattelagen 30.12.1993/1501 och då är särskilt §§ 37 och 38 av intresse.

Man kan själv kontakta det företag där man vill köpa servicetjänster. Då serviceavtalet mellan företaget och kunden skrivs är det viktigt, att också göra upp en serviceplan, där servicebehovet framgår, det vill säga varför man behöver hjälp i vardagen.

Företaget anmäler till kommunen om sin verksamhet på en särskild blankett, som finns på stadens hemsida. Staden tillhandahåller också en särskild förteckning över företag som erbjuder momsfri service.

Då kriterier fylls kan företaget fakturera de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är 24 procent, vilket gör en betydande inbesparing.

Frågan intresserar inte endast stadens pensionärer, utan många pensionärer och handikappade i våra 16 kommuner. Det är uppenbart att frågan för våra pensionärer är av största vikt. 50 procent av Finlands pensionärer har en månadsinkomst som understiger 1 600 euro. Våra pensionärer är värda den förmån som lagen erbjuder.

Leif Jansson

Äldrerådet i Mariehamn