DELA

Många frågor om Radio Suomi

Vad avser regeringen och styrelsen för Ålands Radio och TV göra för att Radio Suomi skall kunna fortsätta sända med nuvarande omfattning ?
Den hittills givna informationen om att Radio Suomi skall stänga eller få försämrade förutsättningar är oroande.Vi ser Radio Suomi som en mänsklig rättighet för en minoritetsgrupp ålänningar och för besökare på Åland. Frågorna är därför många.
Varför skall en liten minoritetsgrupp som den finska på Åland som helt och fullt har accepterat Ålands svenska enspråkiga status utan att ställa några som helst krav på en förändring få ett försämrat radioutbud. Varför finns det risk för att denna minoritet i dagens mångkulturella globala värld kan bli av med sin kontaktlänk och enda radiokanal som på eget språk förmedlat nyheter och program i åratal?
Lyssnarna är till stor del äldre inflyttade nu ålänningar som stått för hela sin samhällsinsats för och på Åland.Radio Suomi har sänt i årtionden utan att på något sätt påverka samhällsbalansen. Den nordiska mediapolicyn går i dag ut på att man just via Radio kan komma minoriteter till mötes. Så gjordes t.ex när Yle tillsammans med landskapsregeringen förhandlade fram återutsändningar av radio och Tv program från Sverige till Åland.

Om Åland som självstyrt område och som minoritet i landet skall få positivt gehör för sina egna minoritetskrav så borde man också kunna visa förståelse för egna minoriteter på Åland. Det finns en uppenbar risk att en stängning, försämring av Radio Suomi skapar en mycket stor medial uppmärksamhet och badwill i riket som får konsekvenser för det fortsatta umgänget och utvecklingen av Ålands självstyrelse.
Förra gången frågan aktualiserades skrev cirka 1000 personer på protestlistor. Dct blev också en vulgärdebatt i riket om diskriminering och bojkott mot Åland.
Öppna frågor till landskapsregeringen och Styrelsen för Ålands radio och Tv.
Vad är motivet till att stänga eller försämra för Radio Suomi? Vem finansieerar Radio Suomi i dag? Dagens teknik borde göra det möjligt att på flera frekvenser återutsända flera radiokanaler över Åland? Behov av inkomster har nämnts som skäl till utförsäljning av Radio Suomis frekvens? Kan Ålands Radio och Tv styrelse genom utförsäljning av en frekvens finansiera Public service verksamhet genom reklamfinansiering och därmed samtidigt skapa en konkurrent till den egna public service verksamheten?
Med hopp om hänsyn till minoriteter och hopp om att undvika badwill och konflikt.
Medborgare för Radio Suomi,
Kontaktperson Mirjam Öhberg