DELA

Många frågor om Föglötunneln

Under sommaren har tunneln debatterats flitigt. Många frågor har dykt upp men jag har inte sett att en enda har blivit besvarad, åtminstone inte av Landskapsregeringen eller ansvarig minister. Jag skall nu försöka sammanfatta alla viktiga frågor, som snarast borde få ett svar.

Var finns alternativen? Varför har Lagtinget gett ett uppdrag att endast utreda en tunnel? Rimligtvis borde uppdraget gälla att generellt utreda skärgårdens behov av kommunikationer. Som det gjorts nu är det inte professionellt. I Ålands marknadsföring betonas den unika skärgården och det är helt rätt. Den lockar många besökare och turister och då krävs en levande skärgård och bra förbindelser. Men lockar en tunnel turister? Många människor är rädda för att köra genom tunnlar.
Är det enbart kommunikationer som avgör om skärgården skall leva? Det gäller framförallt att skapa arbetstillfällen och då är bredband kanske viktigare än täta förbindelser?

Säkerheten är A och O när det gäller moderna kommunikationer. Tunnlar med mötande trafik är bland de farligaste transportleder som finns. Tunnelolyckan i Norge den 28 juni med fem döda följdes dagen efter av en ny frontalkrock i en annan tunnel.
Den gången blev det ingen brand, så resultatet var ”bara” en svårt skadad och två lindrigare skadade. Olyckan i Mont Blanc tunneln berodde på att en lastbil började brinna inne i tunneln, 39 döda!
Nyligen visades det en bild på en parkerad långtradare som började brinna i Helsingfors hamn. Bilbränder är inte ovanliga och frontalkrockar ännu vanligare. I en tunnel kan man inte väja undan för en bil som kommit över på fel sida. Alltså måste körbanorna vara separerade.

Att satsa på billigast möjliga tunnel utan parallell säkerhetstunnel är ett cyniskt spel om mänskoliv. Den norska tunnelvarianten med fickor i tunnelväggen och nödtelefoner och vändplatser i tunneln hjälper inte mycket, det har verkligheten visat. Vid en tunnelbrand kan temperaturen snabbt gå upp till 1000 grader! I Mont Blanc tunneln fanns det ”räddningsrum” med brandsäkra dörrar. Folk stektes ihjäl i dessa rum.
Räddningspersonal, som skall kunna ingripa vid en tunnelbrand behöver specialutbildning. Är det något för frivilliga brandkårer? Det räcker knappast att ge dem extra utrustning som Runar Karlsson antytt. Ingen frivillig eller professionell brandman kan ta sig ner i en tunnel med fullt utvecklad brand.
Hur har man tänkt lösa frågan om farligt gods? Detta är faktiskt inget att leka med. I USA är det förbjudet att köra farligt gods i tunnlar. Skall man ha kvar färjetrafik för sådana transporter? När det gällde Nagutunneln skulle all tung trafik fortfarande gå med färja. Och hur skall cyklister ta sig över till Föglö? För man vill väl ha kvar cykelturisterna?
Hur löser man en situation där tunneln måste stängas av efter en olycka eller p.g.a underhållsarbeten. Kan man plötsligt sätta in en färja igen eller kommer hela södra skärgården att bli utan kommunikationer under lång tid?
Runar Karlsson har tidigare sagt att man inte behöver följa EU:s säkerhetsnormer för tunnlar eftersom detta är en lokal förbindelse. Men tunneln kommer de facto att ingå i en trafikled till Finland via Kökar och Korpo. Man kan också säga att den skulle ingå i en internationell led från Sverige över Åland till Finland.

Kostnader är en direkt följd av om det skall bli en säker tunnel eller en potentiell dödsfälla. Den för närvarande avskrivna Nagutunneln, som skulle ha blivit något kortare än Föglötunneln, beräknades till 95 miljoner euro. Varför denna skillnad? Skulle Nagutunneln fått en säkerhetstunnel?
I en insändare påpekade en skribent med erfarenhet från tunnelbyggen i Stockholm att summan 60 miljoner borde multipliceras med tre, alltså 180 miljoner. En tunnel utanför Helsingfors blev dubbelt så dyr som budgeterat. Det stämmer med min uppfattning att man borde ta 95 miljoner gånger två för att hamna något så när rätt.
Varför räknar man med en driftskostnad på 0,5 miljoner för Föglötunneln men två miljoner för Nagutunneln? Har man inte räknat med behovet av dygnet runt bevakning med kameror och drift av säkerhetssystem för Föglötunneln?
Tunneln är bara en del av kostnaden. Det planeras 10 km väg på Lemland och minst lika mycket på Föglö. Dessutom behövs nytt färjfäste på Föglö. Inga som helst siffror på dessa kostnader har presenterats.
Jag läste nyss om ett vägprojekt i Sverige. Utgående från de siffror som presenterats där så skulle en ny 90-väg kosta ca 2000 euro per meter! 20 km ny väg skulle då kosta ca 40 miljoner euro. Sedan tillkommer nytt färjeläge med uppställningsytor. Men anta att det ryms inom 40 miljoner. Då är vi uppe i totalt 100 miljoner också om tunneln bara kostar 60 miljoner.
Jan Grönstrand

Fotnot. Detta är del I av en tvådelad insändare om Föglötunneln.