DELA

Många frågor behöver svar om näringsliv och ekonomi

Landskapsregeringen har sedan länge utlovat en så kallad ”omställningsbudget”. En sådan ges vanligtvis efter ett val då den nyvalda regeringen drar upp riktlinjerna för sin politik och formar budgeten i enlighet med den. Omställningsbudgeten har utlovats till lagtinget inom april och vi ser fram emot att i den få svar på flera avgörande framtidsfrågor; Vad ska hända med kommunerna som inte klarar sin ekonomi? Hur ser den långsiktiga planen ut för den ekonomiska politiken, ska det sparas eller satsas? Vilka nya insatser behövs för att lyfta näringslivet efter en tuff tid? Hur bekämpar man effektivast den höga arbetslösheten?

 

När man nu formar svaren på frågorna är det viktigt att analysera hur man bedömer att näringsliv och samhälle kommer att se ut efter covidkrisen. Många yrkesgrupper kan inte återgå till sitt gamla jobb. Vad behöver dessa grupper för att hitta annan försörjning? Vilka mer aktiva näringspolitiska insatser krävs för att få nyetableringar och fler arbetsplatser?

Det nya ekonomiska system som nu träder i kraft kräver i högre grad än på den gamla klumpsummans tid, att vi själva genererar våra skatteintäkter. Det betyder att Åland behöver fler aktörer, ökad aktivitet, full sysselsättning och lönsamma företag som bidrar med samfundsskatter.

När Åland nu planerar sin exitstrategi bör den kombineras med åtgärder för en ny ekonomisk era som kräver en ny aktiv näringspolitik. Många turistföretags och stugbyars framtid hänger på att gränserna öppnas och att gästerna kan semestra coronasäkert till sommaren. Många företags öden avgörs den stundande säsongen, vilket landskapsregeringen måste ta på stort allvar.

 

Coronatiden har också medfört andra förändringar och trender. Många företag stänger exempelvis ner sina kontor för arbetet sker på distans. Om fler kan jobba på distans, på vilket sätt kan vi på Åland dra nytta av det? Då är det snarare naturskönt boende som efterfrågas än kontorslokaler i fall fler ska jobba hemifrån.

Ett klimatsmart samhälle som lyfter fram sitt framgångsrika hållbarhetsarbete lockar också till ökad inflyttning och stärker attraktionskraften.

Det är hög tid att landskapsregeringen på riktigt börjar jobba med sitt tema ”tillsammans” så att man drar nytta av alla goda krafter i det förnyelse- och återuppbyggnadsarbete som nu måste till.

CAMILLA GUNELL (S)