DELA

Många frågetecken i Visit Åland-affären

Gällande Visit Åland-turbulensen på sistone har det knappast undgått någon att parterna är av väldigt olika åsikter kring flera frågor. Men vad är man då ense om?
Jo, att rekryteringen av ny VD kommit igång för sent. Bägge sidor skyller på den andra sidan. Frågan jag, som utomstående betraktare, direkt ställer mig är varför det tog nästan ett halvt år innan man överhuvudtaget satte ihop en rekryteringsgrupp?
Det borde ju ha varit av högsta prioritet att direkt börja jobba med rekryteringen. Det borde ha varit tf VD:s viktigaste uppgift under hela perioden, vid sidan av att leda och stötta personalen under tiden de inte har någon chef.

Vad jag förstår är man även ense om att tf VD:s lön och arbetsbörda nämndes på styrelsemötet i januari. Sedan går åsikterna isär – togs beslut om höjt arvode eller inte? Jag kan tycka att med så pass meriterade styrelsemedlemmar är det icke troligt att beslut skulle ha fattats utan att punkten förberetts och funnits på agendan.
Det är en stor fråga och handlar om en hel del pengar. Av de som deltog i mötet påstår tre ledamöter att beslut togs och tre ledamöter att beslut inte togs i frågan. Jag anser att om ett sådant beslut skulle ha tagits hade det varit av största vikt och personligt intresse för tf VD, tillika mötessekreterare(!) att skriva detta i protokollet!
Hade man gjort ett regelrätt beslut kan man också anta att man hade haft diskussioner kring lönenivå etc. Inte heller några sådana fanns protokollförda, om jag förstått saken rätt.
I diskussionerna hittills har ingen tagit upp det faktum att tf VD även får ett styrelseordförandearvode, ett arvode som kraftigt höjdes på medlemsmötet under våren. Ska ett sådant arvode även utbetalas om VD är samma person som styrelseordförande?

En annan förbryllande sak är att man tar in en dyr mediekonsult för att styrelsen ska få stöd i hanteringen av media i den uppkomna situationen. Har jag missförstått någonting här?
Är inte styrelsemedlem Inger Holmström i det närmaste proffs på mediehantering? Hon har mig veterligen en lång och gedigen erfarenhet inom detta område, bl.a. från sin senaste position som Kommunikationsdirektör på Paf. Hon borde väl haft tillräcklig erfarenhet och kunnande för att kunna hjälpa sina styrelsekolleger i frågan hur man ska kommunicera i den uppkomna situationen?

Det finns mycket att ifrågasätta i händelseförloppet och jag hoppas det hela får en bra nystart med ny styrelse på kommande medlemsmöte. Åland är värt det.
”Betraktaren”