DELA

Många förändringar i Mariehamn, men också samsyn om vägen fram

Höstens val ska inte handla om politiska sprickor och konflikter utan om vad Mariehamnarna vill med sin stad, hur de vill se den utvecklas, förändras och förbättras.

Den sociala välfärden och särskilt äldreomsorgen har diskuteras ingående. Många oroväckande röster har höjts om personalsituationen inom äldreomsorgen. Här måste personalen inom hemtjänst och boenden dimensioneras så att våra äldre får ett gott och värdigt liv. Just nu är personaldimensioneringen på en vacklande men fungerande nivå, men den får inte försämras.

Under de senaste åren har staden bolagiserat stora verksamheter. Bolagiseringen av Mariehamns hamn och Elnät samt fusionen mellan Elnät och Mariehamns energi har skapat stora förändringar i stadens organisation. Förändringar skapar initialt osäkerhet och det tar tid för alla att hitta sina nya roller. En förändring i förvaltningsstadgan där koncernstyrningen ses över kommer att tydliggöra politikernas och tjänstemännens roller.

Stadsplanering och framförallt centrumplanen har och är en av de mest politiskt heta frågorna. Här har vi redan enats kring en gemensam parkeringsnorm och framöver hoppas jag att vi politiskt kan enas kring den plan som stadsutvecklingsnämnden tar fram. Centrumplanen har genomarbetats på ett oerhört demokratiskt sätt där utgångspunkterna finns beskrivna i Roger Jansson-kommitténs rapport som fullmäktige enhälligt godkänt.

Stora förändringar skapar oro, men jag vill understryka att stadsfullmäktiges gruppledare och stadsstyrelsen har en gemensam uppfattning om hur man ska gå vidare i arbetet att öka samförstånd och samarbete inom staden. Under hösten borde vi diskutera vad Mariehamnarna vill med sin stad, hur de vill se den utvecklas, förändras och förbättras.

SARA KEMETTER

STADSSTYRELSENS I VICE ORDF.

ORDFÖRANDE MARIEHAMNS
SOCIALDEMOKRATER