DELA

Många flyttar förestår

Eckerö kommun vill flytta kommunkansliet till Eckerö Post- och tullhus, byggt 1828, med motiveringen:
”gamla folkskolan är inte ändamålsenlig och fyller inte kommunens krav på moderna utrymmen”

Har man tänkt att byta ut museibyråns beslutsfattare också?
Ett litet förslag till Sunds kommun: flytta ert kommunkansli till Kastelholms slott, det är även representativt! Mariehamns stads administration till Doktorsvillan.
Tänk vad vi sparar pängar!
Med vänliga hälsningar
Peter på Eckerö