DELA

Många floskler från Hållbart initiativ

Hållbart Initiativ har vaknat efter sommarsemestern. Låt oss se vad de har tänkt ut under ledigheten.

Jo, de har tänkt: hållbara investeringar, meningsfull sysselsättning .., motståndskraftig ekonomi = hållbar omstart.

I ”den gemensamma omställningsresan” måste vi ”hålla i styret lite hårdare” och ”gasa i uppförsbacke” (”kämpa på i motvinden” skulle väl vara en mindre ohållbar metafor!?).

Vidare ska alla jordens problem – från klimatkris till ojämställdhet och ekonomiska klyftor – lösas genom ”konkreta stimulanser”. Just konkreta stimulansförslag är vad insändaren lider svår brist på! Att ”det offentliga ska gå i bräschen och stöda hela samhället att göra hållbara investeringar” är ju verkligen ingen konkretion utan bara ytterligare en (totalt innehållslös) proklamation.

Vad menas med ”trubbiga subventioner”? Vad betyder ”mobiliseringen för bärkraft”? Vad är det som ska ”återuppbyggas”? Så många floskler!

Och (det åländska lokalsamhällets) ”snabba beslutsgångar”? När kunde vi fröjdas över dem? Låt mig bara nämna kommunreform, hybridfärja/tunnel. Om alla problem hela världen står inför ska lösas med samma (brist på) fermitet som utmärker de åländska beslutsfattarna så har vi inte mycket att hoppas på.

Slutligen: ett visst mått av idealism kan nog behövas när man strävar efter förbättringar, men annat än tomma ord kan det aldrig bli om man inte vågar inse att den grundläggande orsaken till de flesta missförhållanden (och hot mot planetens fortbestånd) är ett ekonomiskt system som – för sin överlevnad – kräver full gas i uppförsbacken.

Och just därför befinner vi oss tyvärr i en ganska brant sluttande nerförsbacke …

PER-ARNE KLING

MANGELBO