DELA

Många äldre och handikappade kan få momsfri social service

Gun Holmström, ordförande i äldrerådet i Lemland, aktualiserar ånyo den viktiga frågan om momsfri service för äldre och handikappade. Äldrerådet i Mariehamn har tidigare behandlat frågan och i samarbete med Mariehamns pensionärsförening även ordnat välbesökta informationstillfällen i Röda Korsgården. Många företag som erbjuder omsorg, samt äldre och handikappade, tycks beklagligtvis inte känna till möjligheten att erbjuda och få momsfri social service, som med hushållsavdraget kan erhållas till nästan halva priset.

Momsfri service får till exempel en person med försvagad funktionsförmåga, för städtjänster, fönstertvätt, badtjänster, följeslagartjänster, butiksbesök med mera. Försvagad funktionsförmåga kan bero på handikapp, sjukdom, minnessjukdom eller allmänt nedsatt funktionsförmåga på grund av ålderdom. Här behövs inget läkarutlåtande eller intyg från någon myndighet. Notera också att även den sociala service som anhöriga anlitar för sina föräldrar, är momsfri. Momsfriheten beskrivs i Mervärdesskattelagen 30.12.1993/1501 och då är särskilt paragraf 37 och 38 av intresse.

Man kan själv kontakta det företag där man vill köpa servicetjänster. Då serviceavtalet mellan företaget och kunden skrivs är det viktigt, att också göra upp en serviceplan, där servicebehovet framgår, det vill säga varför man behöver hjälp i vardagen. Företaget anmäler till staden/kommunen om sin verksamhet på en särskild blankett, som finns på stadens hemsida. Staden tillhandahåller också en särskild förteckning över företag som erbjuder momsfri service.

Då kriterier fylls kan företaget fakturera de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är 24 procent, vilket erbjuder en betydande konkurrensfördel för de företag som erbjuder momsfri service. En win-win situation för alla, för företaget, för den som anlitar servicen och för samhället. Den handikappade får en förbättrad möjlighet att bo kvar i hemmet.

Frågan intresserar många pensionärer och handikappade i våra 16 kommuner. Det är uppenbart att frågan för våra pensionärer är av största vikt. 50 procent av Finlands pensionärer har en månadsinkomst som understiger 1.700 euro. Våra pensionärer är värda den förmån som lagen erbjuder.

Om pandemin tillåter är det igen tid för ett informationstillfälle om den momsfria servicen i höst då äldreråden i samarbete med pensionärsföreningarna kan återkomma till saken.

LEIF JANSSON, Ordförande för äldrerådet i Mariehamn