DELA

Män inom barnomsorgen

Jämställdhetsinspektör Vivan Nikula säger i Nya Åland 08.10.09, och i princip detsamma i Tidningen Åland, att ”män inom barnomsorgen ofta förstärker könsroller genom att de alltid är ute och spelar fotboll eller står i verkstaden”.
När och var har jämställdhetsinspektören, som i det här fallet är en kvinna, sett det som ger henne grund för det hon uttalar? Vi anser inte att varken det ena eller andra av ovan skrivet stämmer med verkligheten.

Män inom barnomsorgen främjar jämställdhetsarbetet med sin blotta närvaro, eftersom det för en hel del barn, tyvärr, saknas manliga förebilder.
Jämställdhetsarbetet får inte heller gå ut över kvaliteten inom barnomsorgen, och visst händer det, att såväl kvinnor som män tillsammans med barnen gör det man som personal är bäst på, och att det ibland kan förknippas med tradionella könsroller, men då handlar det om god kvalitet i verksamheten .

Henrik Löthman
Christian Eriksson
Mattias Lillie
Calle Greiff
Fyra föreståndare inom barnomsorgen i Mariehamns Stad