DELA

Man får inte ifrågasätta globaliseringen

Till Martin Eneroth som säger att man får ifrågasätta globalisering. Tyvärr så tror jag inte man får detta, däremot så får man välja mellan två sorters globalisering.

Attac rörelsen kom till Sverige och Finland 2001. Attac sades vara emot mot globaliseringen. Men efter en tid så fick de själva gå ut med att de inte var emot själva globaliseringen, de ville bara ha en så kallad solidarisk sådan. Attack har inte hörts av på många år. I Sverige verkar de lagt av och i Finland gör de inte så mycket väsen av sig.

Nordiska Motståndsrörelsen är uttalade nationalsocialister och därmed emot globalisering. Den bruna världsåskådningen avisar tanken på en global och internationell mänsklighet och är emot såväl EU och FN. I Finland är NMR förbjuden och i de andra nordiska länderna är det nog bara en tidsfråga innan liknade görs. Under andra världskriget tog NMR andliga förfäder, om uttrycket tillåts, med Hitler i spetsen och kämpade mot såväl kapitalistdemokraterna i väst som kommunisterna i öst. Nationalsocialisterna gjorde ganska stor sak av att såväl kapitalister och kommunister var samma sak. De eftersträvade båda en global världsordning. Där hade de ju lite rätt för deras motståndare hyllade globala normer och ideal. Sedan när kriget var slut så började ett nytt, förvisso ett kallt sådant. Där man stred för olika global livssyner. Väst segrade.

Så man kan nog gott säga att man inte får ifrågasätta globaliseringen däremot så får man välja om den ska vara den rådande som är kapitalistisk eller en mer solidarisk variant. Är man fanatisk antiglobalist så riskerar att bli beskylld för att vara brunskjorta men också att bli kriminaliserad. Slutord, man får inte ifrågasätta globaliseringen. Tyvärr!

HENRIK ANDERSSON