DELA

Målmedvetet och professionellt

Vi vill uttrycka vår uppskattning för det långsiktiga arbete som ÅHS ledningsgrupp har gjort och gör för att tygla kostnaderna. Överskottet på 2 miljoner bokslutet 2015 kommer att vara till hjälp i arbetet med att överbrygga hållbarhetsunderskottet i landskapets budget.

Vi sätter stort värde på ledningsgruppens målmedvetna och professionella arbete.

Wille Valve,

Social- och

hälsovårdsminister

Mats Perämaa,

Finansminister