DELA

Målet öka exporten

Landskapsregeringen främjar åländska företags export och internationalisering

En av landskapsregeringens näringspolitiska målsättningar är att öka den åländska exporten.

Arbetet med att främja åländska företag sker genom olika utvecklingsprojekt som gynnar fler företag samt genom finansieringsstöd till företagens egna exportinsatser.

Finansieringsstöd kan beviljas till företag som har förutsättningar att bedriva en framgångsrik exportverksamhet utanför Åland. Företagets exportvaror eller tjänster ska ha en hög grad av åländskt ursprung eller vara förädlad på Åland. Stöd kan ges för kostnader för marknadsförings- eller säljkonsult och deltagande i utställningar och mässor utanför Åland.

Åländska företag som deltar i exportaktiviteter arrangerade av andra myndigheter utanför Åland t.ex. Finpro kan beviljas finansiering från landskapsregeringen för att företagen ska kunna delta i exportresor, mässor och liknande för att öka exporten. Stödtagare är små och medelstora företag på Åland, vilket betyder färre än 250 anställda.

Ta kontakt med finansieringshandläggarna på näringsavdelningen för mer information om vilka branscher som omfattas och nivån på finansieringen.

Linnéa Johansson,

avdelningchef

Näringsavdelningen